Категорії

Кафе-бар на околиці міста.

Невимушена обстановка.

Бар працює до 12 ночі кожен день.

Так само ви можете забронювати собі столик заздалегідь.

Також працює продуктовий магазин.

 1.   АЗС і ГАЗС
 2.    Публічне

Мережа АЗС з можливiстю оформлення топливних карт.

В асортиментi: Газ, ДП, 95, 92

 1.   Будівельні магазини
 2.    Публічне

Унiверсальний магазин продовольчих товарiв.

У продажi знайдете все що потрiбно для будинку та дачi.

Великий вибiр вiд цвяхiв до електроiнструментiв.

 1.   Автосервіси, СТО
 2.    Публічне
Шиномонтаж у Шепетівці. -Варка шин, правка дисків. -Продаж шин нові/Бу -Сезонне зберігання шин. -Комп'ютерне балансування. -Накачування азотом. -Виїзд на місце проколу. Якісний сервіс, помірні"..
Шиномонтаж у Шепетівці.
-Варка шин, правка дисків.
-Продаж шин нові/Бу
-Сезонне зберігання шин.
-Комп'ютерне балансування.
-Накачування азотом.
-Виїзд на місце проколу.
Якісний сервіс, помірні ціни. Присутня кімната очікування та безкоштовна кава.
 1.   ЗМІ
 2.    Публічне
День за днем — це об­ласний ін­форма­цій­но-ана­лі­тич­ний тиж­не­вик. Ви­да­єть­ся в м. Ше­пе­тів­ці Хмель­ницької об­лас"..

День за днем — це об­ласний ін­форма­цій­но-ана­лі­тич­ний тиж­не­вик. Ви­да­єть­ся в м. Ше­пе­тів­ці Хмель­ницької об­ласті. Роз­повсюд­жу­єть­ся в Ше­пе­тів­ці та районі, а та­кож в ін­ших на­се­ле­них пун­ктах Хмель­ницької об­ласті.

Га­зе­та дру­ку­єть­ся що­се­ре­ди нак­ла­дом 4000 при­мір­ни­ків на 16 сто­рін­ках фор­ма­ту А3. На сво­їх шпаль­тах ми про­по­ну­ємо чи­та­чам та рек­ла­мо­дав­цям міс­це­ві та сві­то­ві но­ви­ни. Дру­ку­ємо прог­ра­му те­ле­пе­ре­дач, ас­тро­ло­гіч­ний прог­ноз, ко­рис­ні по­ра­ди та до­від­ко­ву ін­форма­цію. Один із ос­новних нап­ря­мів — рек­ламна ді­яль­ність. Що­тиж­ня роз­мі­щу­ємо по­над 400 при­ват­них ого­ло­шень та 3500 см² рек­ламної пло­щі.

Пер­ший при­мір­ник га­зе­ти по­ба­чив світ ще в 1992 ро­ці. От­же, в 2017 ро­ці тиж­не­ви­ку ви­пов­ни­ло­ся 25 ро­ків. 2016 рік зна­ме­ну­вав но­ву ві­ху в іс­то­рії на­шо­го ви­дан­ня — зад­ля зруч­ності на­ших чи­та­чів і за ви­мо­га­ми ча­су «День за днем» по­чи­нає ви­хо­ди­ти та­кож і у виг­ля­ді ін­тернет-ви­дан­ня. Ін­форма­ція, яка пуб­лі­ку­ва­ти­меть­ся на цьому сай­ті не бу­де пов­ністю ко­пі­юва­ти оф­лай­но­ву вер­сію га­зе­ти, на­то­мість, доз­во­лить і на­да­лі роз­по­ві­да­ти на­шим чи­та­чам про най­ці­ка­ві­ші по­дії в районі, об­ласті та в кра­їні, але опе­ра­тив­ні­ше, роз­горну­ті­ше, з фо­то- та ві­де­ома­те­рі­ала­ми.

Сві­доц­тво про ре­єс­тра­цію пе­рі­одич­но­го ви­дан­ня:
ХЦ № 357 від 08.09.1999

 1.   Кав'ярні
 2.    Публічне

Мережа кав'ярень у Шепетівці з великим вибором напоїв. 

Завжди привітні баристи, і чудова атмосфера.

 1.   Держустанови
 2.    Публічне
Шепетівська районна державна адміністраціяХмельницької області   АПАРАТ АДМІНІСТРАЦІЇ Назва структурного підрозділу ПІБ керівника Голова адміністрації Басюк Юрій "..

Шепетівська районна державна адміністрація
Хмельницької області

 

АПАРАТ АДМІНІСТРАЦІЇ

Назва структурного підрозділу
ПІБ керівника
Голова адміністрації
Басюк Юрій Миколайович
Заступник голови адміністрації
Бузиль Віталій Володимирович
Керівник апарату адміністрації
Лінник Наталія Миколаївна
Загальний відділ
Метельська Вікторія Леонідівна
Відділ ведення Державного реєстру виборців
Литвинюк Оксана Вікторівна
Сектор фінансово-господарського забезпечення
Чернописка Наталія Володимирівна
Сектор управління персоналом та правової допомоги
Чайка Тетяна Василівна
Головний спеціаліст з мобілізаційної та режимно-секретноїроботи
Бабич Віктор Борисович
 

УПРАВЛІННЯ ТА ВІДДІЛИ

Назва структурного підрозділу
ПІБ керівника
Управління соціального захисту населення
Танасієнко Ліліана Петрівна
Управління фінансів
Сорока Лариса Петрівна
Відділ освіти, культури, молоді та спорту
Грабельнікова Наталія Миколаївна
Відділ житлово-комунального господарства,містобудування, архітектури,інфраструктури,енергетики та захисту довкілля
Дорощук Руслан Ростиславови
Відділ "Центр надання адміністративних послуг"
Ануфрієва Жанна Георгіївна
Архівний відділ
Караван Людмила Василівна
Служба у справах дітей
Богуш Юлія Сергіївна
Сектор з питань оборонної роботи,цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами
Окорська Наталія Валеріївна
Державний реєстратор
-

 

 1.   Системи безпеки
 2.    Публічне
"Одна з головних цілей наших спеціалістів – створити систему безпеки зрозумілою та доступною широкому колу користувачів, щоб кожен клієнт був впевнений в тому, що стане власником надійної техніки, яка"..

"Одна з головних цілей наших спеціалістів – створити систему безпеки зрозумілою та доступною широкому колу користувачів, щоб кожен клієнт був впевнений в тому, що стане власником надійної техніки, яка не створить проблем з експлуатацією."

Наша компанія – інтегратор та дистриб'ютор систем безпеки. Ми спеціалізуємось на впровадженні сучасних систем відеоспостереження, контролю доступу, сигналізації та інженерних систем з використанням найновіших технологій. Пріорітетом в побудові систем є якість і надійність виконаних робіт, а також індивідуальний підхід до кожного клієнта. Наші спеціалісти допоможуть підібрати, змонтувати и вірно налаштувати систему. За необхідності, підключити іі до мережі інтернет і налаштувати доступ з будь-якої точки сваіту.

Ми працюємо з 2013 року. За цей час нами було реалізовано більше 500 проектів, отримано колосальний досвід в побудові систем видеоспостереження, контролю доступу та сигналізації для самих різноманітних об'ектів, від маленьких кіосків до великих тваринницьких ферм, садів та промислових підприємств.

Ми проектуємо та інтегруємо системи з обладнання провідних виробників систем відеоспостережння.

Наша спеціалізація: 

-  відеоспостереження
-  системи контролю і управління доступом 
-  біометричні системи
-  домофонні системи
-  охоронні системи та системи сигналізаціі
-  мережеве обладнання
-  структурвання кабельних систем
-  електрозамки, шлагбауми, турнікети
-  системи "Розумний будинок"

 1.   Держустанови
 2.    Публічне

Судді:
Козачук С.В.
Цідик А.Ю.
Мазур Н.В.
Березюк О.Г.
Босюк В.А.
Стаднічук Н.Л.
Березова І.О.
Березюк Н.П.

Глорія - це домашня кухня, великі зали дял проведення різного роду заходів.

Тут можно не тільки смачно поїсти а і відпочити з прекрасною компанією і живою музикою.
На сторінці немає жодної сторінки. Будьте першими, хто створить його сьогодні!
Неможливо завантажити підказку.