Категорії

Сторінки

 1.   Автошколи
 2.    Публічне

Приватна автошкола у Шепетiвцi.

 1.   Продуктові магазини
 2.    Публічне

Продуктовий mini-market.

Поряд знаходиться банкомат "Приват банку"

 1.   Меблеві магазини
 2.    Публічне
Дистрибьютор меблів, в Шепетівському та Полонському районі. Продукти: - Спальні, шафи, шафи-купе тумби, комоди, туалетки, дзеркалаліжка, матраци (прості та ортопедичні).- Вітальні, Дивани, стінки,"..
Дистрибьютор меблів, в Шепетівському та Полонському районі.
Продукти:
- Спальні, шафи, шафи-купе тумби, комоди, туалетки, дзеркала
ліжка, матраци (прості та ортопедичні).
- Вітальні, Дивани, стінки, столи, тв тумби.
- Прихожі, вішалки, прихожі-купе.
- Кухні, кухонні: кути, столи, та поверхні, стільці, табурети.
 1.   Підприємства
 2.    Публічне
КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ Приймальня, Центральний офіс Корпорації "Сварог Вест Груп" (м. Шепетівка) +38(03840)4-22-90 +38(03840)4-10-44 +38(0382)72-47-81   Департамент з постачання, Центральни"..

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ

Приймальня, Центральний офіс Корпорації "Сварог Вест Груп" (м. Шепетівка)

+38(03840)4-22-90
+38(03840)4-10-44
+38(0382)72-47-81
 
Департамент з постачання, Центральний офіс Корпорації "Сварог Вест Груп" (м. Шепетівка)
 
+38(03840)4-19-95
+38(0382)72-47-82
 
Комерційний департамент,  Центральний офіс Корпорації "Сварог Вест Груп" (м. Шепетівка)
 
+38 (067) 381-89-15
 
Сервісний центр бухгалтерського обліку, Центральний офіс Корпорації "Сварог Вест Груп" (м. Шепетівка)
 
+38(03840)4-25-15
+38(0382)72-47-83
 
Департамент корпоративних комунікацій та зв'язків з громадськістю, Центральний офіс Корпорації "Сварог Вест Груп" (м. Шепетівка)
 
0800-304-888 - медіа-контакт
 
Гарячі лінії (дзвінки - безкоштовні)
 
0800-304-888 - соціальні питання
 
Третій Рим - це непоганий кафе-бар з двома окремими кімнатами для проведення заходів (Весілля, день народження і т.д.) і танцювальним залом.Здесь ви можете як відгуляти свято з музикою і веселими конк"..

Третій Рим - це непоганий кафе-бар з двома окремими кімнатами для проведення заходів (Весілля, день народження і т.д.) і танцювальним залом.Здесь ви можете як відгуляти свято з музикою і веселими конкурсами, так і просто посидіти на барі.

Кафе-бар на околиці міста.

Невимушена обстановка.

Бар працює до 12 ночі кожен день.

Так само ви можете забронювати собі столик заздалегідь.

Також працює продуктовий магазин.

 1.   АЗС і ГАЗС
 2.    Публічне

Мережа АЗС з можливiстю оформлення топливних карт.

В асортиментi: Газ, ДП, 95, 92

 1.   Будівельні магазини
 2.    Публічне

Унiверсальний магазин продовольчих товарiв.

У продажi знайдете все що потрiбно для будинку та дачi.

Великий вибiр вiд цвяхiв до електроiнструментiв.

 1.   Автосервіси, СТО
 2.    Публічне
Шиномонтаж у Шепетівці. -Варка шин, правка дисків. -Продаж шин нові/Бу -Сезонне зберігання шин. -Комп'ютерне балансування. -Накачування азотом. -Виїзд на місце проколу. Якісний сервіс, помірні"..
Шиномонтаж у Шепетівці.
-Варка шин, правка дисків.
-Продаж шин нові/Бу
-Сезонне зберігання шин.
-Комп'ютерне балансування.
-Накачування азотом.
-Виїзд на місце проколу.
Якісний сервіс, помірні ціни. Присутня кімната очікування та безкоштовна кава.
 1.   ЗМІ
 2.    Публічне
День за днем — це об­ласний ін­форма­цій­но-ана­лі­тич­ний тиж­не­вик. Ви­да­єть­ся в м. Ше­пе­тів­ці Хмель­ницької об­лас"..

День за днем — це об­ласний ін­форма­цій­но-ана­лі­тич­ний тиж­не­вик. Ви­да­єть­ся в м. Ше­пе­тів­ці Хмель­ницької об­ласті. Роз­повсюд­жу­єть­ся в Ше­пе­тів­ці та районі, а та­кож в ін­ших на­се­ле­них пун­ктах Хмель­ницької об­ласті.

Га­зе­та дру­ку­єть­ся що­се­ре­ди нак­ла­дом 4000 при­мір­ни­ків на 16 сто­рін­ках фор­ма­ту А3. На сво­їх шпаль­тах ми про­по­ну­ємо чи­та­чам та рек­ла­мо­дав­цям міс­це­ві та сві­то­ві но­ви­ни. Дру­ку­ємо прог­ра­му те­ле­пе­ре­дач, ас­тро­ло­гіч­ний прог­ноз, ко­рис­ні по­ра­ди та до­від­ко­ву ін­форма­цію. Один із ос­новних нап­ря­мів — рек­ламна ді­яль­ність. Що­тиж­ня роз­мі­щу­ємо по­над 400 при­ват­них ого­ло­шень та 3500 см² рек­ламної пло­щі.

Пер­ший при­мір­ник га­зе­ти по­ба­чив світ ще в 1992 ро­ці. От­же, в 2017 ро­ці тиж­не­ви­ку ви­пов­ни­ло­ся 25 ро­ків. 2016 рік зна­ме­ну­вав но­ву ві­ху в іс­то­рії на­шо­го ви­дан­ня — зад­ля зруч­ності на­ших чи­та­чів і за ви­мо­га­ми ча­су «День за днем» по­чи­нає ви­хо­ди­ти та­кож і у виг­ля­ді ін­тернет-ви­дан­ня. Ін­форма­ція, яка пуб­лі­ку­ва­ти­меть­ся на цьому сай­ті не бу­де пов­ністю ко­пі­юва­ти оф­лай­но­ву вер­сію га­зе­ти, на­то­мість, доз­во­лить і на­да­лі роз­по­ві­да­ти на­шим чи­та­чам про най­ці­ка­ві­ші по­дії в районі, об­ласті та в кра­їні, але опе­ра­тив­ні­ше, роз­горну­ті­ше, з фо­то- та ві­де­ома­те­рі­ала­ми.

Сві­доц­тво про ре­єс­тра­цію пе­рі­одич­но­го ви­дан­ня:
ХЦ № 357 від 08.09.1999

На сторінці немає жодної сторінки. Будьте першими, хто створить його сьогодні!
Неможливо завантажити підказку.