Якість шепетівського цукру забезпечують сучасна лабораторія та технологи цукроварні
Розділ Бізнес

Цієї осені Шепетівський цукровий комбінат розпочав роботу з сучасною лабораторією для контролю за якістю сировини. Приміщення споруджували з нуля, а всі роботи виконувалися господарським способом.

Про дооснащення обладнанням обласної лабораторії та навантаження написали у ДУ "Хмельницький ОЛЦ МОЗ України". Про проблеми в Шепетівській ЦРЛ розповів Валерій Сивоконюк, це, насамперед, нестача кисню для пацієнтів з діагнозом COVID-19 та їх транспортування у відділення для лікування.

Зазначені дослідження будуть проводитись лише для громадян, у яких підлючений додаток “Дій вдома”.

Протягом 1,5 року було освоєно більше 1 млн. грн. Із них: медобладнання – 528895 грн., меблі та оргтехніка – 102370 грн., ремонтні роботи – 305000 грн. 

У січні 2006 року в резуль­таті реорганізації чотирьох районних лабораторій області було утворено Шепетівську міжрайонну державну лабо­раторію, яку на той час очо­лював Микола Євтихович Скотяк. Зараз лабораторія об­слуговує Шегіетівський, По- лонський, Ізяславський та Славутський райони. У складі установи працює близько тридцяти спеціалістів, якими вміло керує директор — Віталій Вікторович Староду- бов. Дбаючи про здоров’я гро­мадян, працівники лабораторії виконують цілу низку надваж- ливих завдань. Серед яких — недопущення в реалізацію недоброякісної п р о ду к ц і ї, профілактика розповсюджен­ня таких хвороб, як сибірка, трихінельоз, сальмонельоз, сказ та ін. Окрім того, праців­никами установи постійно про­водяться дослідження м’ясної та молочної продукції, як на якісні, так і на кількісні показ­ники. Лабораторію атестова­но на проведення робіт у сфері поширення державного мет­рологічного нагляду.