Розділ Суспільство

Ще одна пара побралась під час карантину у Шепетівці

Автор 06 квітня 2020, 17:59

Ми вже писали як 2 квітня, попри карантин, у Шепетівці на весільний рушник стала пара молодят. 4 квіт­ня 2020 року у Ше­пе­тівсь­ко­му МР від­ді­лі дер­жавної ре­єс­тра­ції ак­тів ци­віль­но­го ста­ну Цен­траль­но-За­хід­но­го МУ Мі­ніс­терс­тва юс­ти­ції ще одна пара вирішила повторити цей досвід та не відклали своє весілля попри незвичні обставини.

В умо­вах ка­ран­ти­ну та з дот­ри­ман­ням всіх не­об­хідних об­ме­жень на­ре­че­ні Володимир та Світлана за­ре­єс­тру­ва­ли свій шлюб, їх при­ві­та­ли пра­ців­ни­ки від­ді­лу та по­ба­жа­ли здо­ров’я, ко­хан­ня та доб­ро­бу­ту.

Нагадуємо, що на пе­рі­од ка­ран­ти­ну Ше­пе­тівсь­кий ДРАЦС здій­снює прийом гро­ма­дян вик­лючно з пи­тань:

  • державної реєстрації народження;
  • державної реєстрації смерті;
  • видачі документів для підтвердження родинних стосунків з померлим для під захоронення;
  • державної реєстрації шлюбу згідно заяв, поданих до 13.03.2020;
  • державної реєстрації розірвання шлюбу, яка призначена по 03.04.2020.
0
репостів
0
репостів