Розділ Бізнес

Юридична особа ПрАТ "Шепетівський цукровий комбінат" припиняє свою діяльність

Автор Дата29 грудня 2021

Рішенням єдиного акціонера № 23/11/21-1 Приватного акціонерного товариства "Шепетівський цукровий комбінат" прийнято рішення про припинення шляхом реорганізації (перетворення) Приватного акціонерного товариства "Шепетівський цукровий комбінат"  у Товариство з обмеженою відповідальністю "Шепетівський цукровий комбінат".

Про це було повідомлено на сайті шепетівського підприємства ще 23 листопада 2021 року. Якраз після завершення сезону цукроваріння 2021.

Метою припинення є мінімізація витрат Товариства, пов'язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми як акціонерне товариство. Зміна організаційно-правової форми дозволить уникнути цілого ряду витрат на послуги,  що не мають безпосереднього  відношення до господарської діяльності Товариства і сумарна вартість яких досягає значних розмірів.

Усі активи та зобов'язання у повному обсязі переходять до правонаступника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Шепетівський цукровий комбінат".

Внаслідок реорганізації (перетворення)  всі права, обов'язки та майно Приватного акціонерного товариства "Шепетівський цукровий комбінат" переходять до правонаступника - товариства з обмеженою відповідальністю "Шепетівський цукровий комбінат", а прості іменні акції емітента у загальній кількості 192 000 000 (сто дев'яносто два мільйони) штук, на загальну суму 48 000 000,00 (сорок вісім мільйонів грн. 00 коп.) гривень, що належать єдиному акціонеру, конвертуються у частку єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Шепетівський цукровий комбінат", розмір статутного капіталу якого становитиме 48 000 000,00 (сорок вісім мільйонів грн. 00 коп.) гривень.

Нагадаємо, що 13 липня 2021 року власник 95,3258 % акцій ТОВ "АГРО-ОРМС", що належить обласному депутату Співаку Олександру Михайловичу, оголосив Публічну безвідкличну вимогу про придбання у всіх міноритарних акціонерів ПрАТ «Шепетівський цукровий комбінат» їх акцій за ціною 0,25 грн. Таким чином ставши одноосібним власником.