Під автоматизацією виробництва розуміють заміну ручної праці машинною, будь то роботи, автоматичні прилади або програмне забезпечення. Автоматизація полягають в тому, що на лінії виробництва робочий процес і деякі його компоненти (операції) виконуються не людьми, а спецтехнікою або інформаційними системами. Вже сьогодні автоматизоване виробництво може повністю замінити людину на багатьох видах робіт і це доведено системою MES Qguar https://quantum-int.com/uk/qguar-mes-upravlenie-proizvodstvom/.

Автоматизація операцій може включати автоматизацію однієї операції або автоматизацію всього процесу виробництва. Автоматизоване обладнання може варіюватися від простих датчиків до автономних роботів та іншого складного устаткування.

Цілі автоматизації виробництва

Підвищення продуктивності і бажання отримати конкурентну перевагу, як правило, є основною причиною для старту проекту по автоматизації на багатьох підприємствах. Інші причини автоматизації можуть бути обумовлені не «надіями на майбутнє», а наявністю конкретних причин - наприклад, небезпечним робочим середовищем або високою вартістю людської праці. Деякі підприємства автоматизують процеси з метою скоротити час виробництва, збільшити гнучкість виробництва, скоротити витрати, усунути людські помилки або заповнити нестачу робочої сили. Рішення, пов'язані з автоматизацією, зазвичай стосуються деяких або навіть всіх перерахованих економічних і соціальних факторів.

При цьому можна виділити спільну мету автоматизації виробництва: замінити людську працю і оптимізувати роботу. У більш широкому сенсі до цілей автоматизації процесів умовно відносять:

 • Скорочення персоналу, що обслуговує виробництво;
 • Збільшення вироблення кількості продукції;
 • Розширення асортименту продукції;
 • Збільшення обсягів виробництва в кілька разів;
 • Підвищення безпеки виробництва.

Для власників бізнесу оцінка плюсів і мінусів автоматизації може бути непростим завданням. Швидкість, з якою запроваджуються технології в поєднанні з природним опорам змінам, змушує власника бізнесу відкладати впровадження нових управлінських інструментів, хоча самі розуміють, що, відкладаючи впровадження нових і більш ефективних технологій, вони втрачають конкурентні переваги.

Типи автоматизації

Хоча автоматизація може відігравати важливу роль в підвищенні продуктивності і скорочення витрат в сфері послуг, автоматизація управління виробництвом найбільш поширена в обробних галузях. В останні роки в області виробництва використовуються наступні типи автоматизації:

 • Інформаційні технології (ІТ);
 • Автоматизоване виробництво (CAM);
 • Устаткування з числовим програмним управлінням (NC);
 • роботи;
 • Гнучкі виробничі системи (FMS);
 • Комп'ютерне інтегроване виробництво (CIM).

Інформаційні технології (ІТ) охоплюють широкий спектр комп'ютерних технологій, що використовуються для створення, зберігання, вилучення та поширення інформації. Саме за рахунок інформаційних технологій в даний час здійснюється більша частина автоматизацій. Прикладом такої системи є MES від Quantum International.

Автоматизоване виробництво (CAM) відноситься до використання комп'ютерів у різних функціях планування виробництва і контролю. У виробничому процесі використовуються машини з числовим програмним управлінням, роботи і інші автоматизовані системи.

Машини з ЧПУ (NC) - це запрограмовані версії верстатів, які послідовно виконують операції. Для цієї мети у машин можуть бути свої комп'ютери. Такі інструменти зазвичай називаються комп'ютеризованими машинами з ЧПУ. В інших випадках багато машин можуть спільно використовувати один і той же комп'ютер. Вони називаються верстатами з прямим чисельним управлінням.

Роботи - цей тип автоматизованого обладнання може виконувати різні операції, які зазвичай обробляються людиною, виступаючою в ролі оператора. У виробництві роботи використовуються для вирішення широкого кола завдань, включаючи збірку, зварювання, фарбування, навантаження і розвантаження важких або небезпечних матеріалів, огляд і випробування, а також оздоблювальні роботи.

Гнучкі виробничі системи (FMS) представляють собою комплексні системи, які можуть включати в себе верстати з числовим програмним управлінням, роботів і автоматизовані системи обробки матеріалів, тобто це повністю автоматизовані лінії для повного циклу виробництва продукції.

Система комп'ютерного інтегрування (CIM) - це система, в якій багато виробничі функції пов'язані через інтегровану комп'ютерну мережу і включають в себе планування виробництва, контроль якості, автоматизоване виробництво, автоматизоване проектування, закупівлю, маркетинг і інші функції.

Авторизація