Розділ Спорт

Відкрита Спартакіада серед військовослужбовців та силових структур нашого міста триває

Автор Олег Шмельов 03 грудня 2021, 12:34

2 груд­ня 2021 ро­ку у важ­ко­ат­ле­тич­но­му за­лі спортивного комплексу КДЮСШ, від­бу­ли­ся два  ета­пи Спар­та­кі­ади з під­тя­гу­ван­ня на перекладині та пош­товху ги­рі (24 кг) з двох рук.

У пош­товху ги­рі ко­ман­ди скла­да­ли­ся з двох чо­ло­вік і за су­мою раз ви­ко­нан­ня ни­ми впра­ви виз­на­ча­ла­ся ко­ман­да-пе­ре­мо­жець. Пе­ре­мо­гу в ко­ман­дно­му за­лі­ку свят­ку­ва­ла ко­ман­да в/ч А3730. Дру­гою ста­ла ко­ман­да в/ч А4127. Тре­тє міс­це по­сі­ла ко­ман­да в/ч А2375.

В осо­бис­то­му за­лі­ку у пош­товху ги­рі при­зе­ри виз­на­ча­ли­ся у двох ва­го­вих ка­те­го­рі­ях: до 85 кг та +85 кг.

У ва­го­вій ка­те­го­рії до 85 кг пе­ре­мож­цем став солдат в/ч А 2375 Галайчук Олег. Дру­ге міс­це по­сів лейтенант в/ч А4127 Ковтонюк Сергій. Тре­тім став сол­дат Військової служби правопорядку (с. Цвітоха) – Луценко Роман.

У ва­го­вій ка­те­го­рії +85 кг пе­ре­міг майор Маслєнніков Євген в/ч А3730. Дру­ге міс­це ви­бо­ров майор в/ч Постолівка Андрій в/ч А4127. Тре­тім став солдат Військової служби правопорядку Кучеренко Олексій.

У під­тя­гу­ван­ні на пе­рек­ла­ди­ні ко­ман­ди бу­ли пред­став­лені трьома учас­ни­ка­ми. Пе­ре­мо­гу свят­ку­ва­ла ко­ман­да Військової служби правопорядку. Дру­ге міс­це по­сі­ла ко­ман­да в/ч А4127. Третьою ста­ла ко­ман­да в/ч А3730.

В осо­бис­то­му за­лі­ку у зма­ган­нях з під­тя­гу­ван­ня пе­ре­міг пред­став­ник Військової служби правопорядку солдат Шаклеїн Євген . Дру­ге міс­це ви­бо­ров солдат Військової служби правопорядку Луценко Роман. Тре­тє міс­це по­сів лейтенант в/ч А4127 Свириденко Андрій.

Відкрита Спартакіада організована відділом у справах сімї, молоді та спорту  Шепетівської міської ради спільно з ШМЦФЗН „Спорт для всіх”.

Директор ШМЦФЗН «Спорт для всіх» Олег Шмельов

Останнє редагування 03 грудня 2021, 12:37
0
репостів
0
репостів