Понеділок, 11 червня 2018 16:53

Шепетівський "Лісівник" вперше поступився у чемпіонаті області з футболу

Шепетівський "Лісівник" вперше поступився у чемпіонаті області з футболу Фото Дмитра Шпака

В не­ді­лю, 10 чер­вня, у Ше­пе­тів­ці від­бу­ла­ся чер­го­ва гра третього ту­ру Пер­шої лі­ги з фут­бо­лу Хмель­ницької об­ласті. На по­лі «Пуш­кінсь­ко­го ста­ді­ону», що в мік­ро­районі Ко­сець­ко­му, зіг­ра­ли ко­ман­ди «Лі­сів­ник» (Ше­пе­тів­ка) та «Енер­ге­тик-Мик­луш» (Не­ті­шин).

Хмель­ницька об­ласна фе­де­ра­ція фут­бо­лу приз­на­чи­ла для гри ар­бітра Вік­то­ра Па­пі­ро­ви­ча, асис­тентів — Ма­ри­ну Мат­ковсь­ку та Юрія Фер­тю­ка.

У пер­шо­му тай­мі ше­пе­тів­ча­ни про­пус­ти­ли у свої во­ро­та три го­ли від не­ті­шин­ців, не по­ці­лив­ши жод­но­го ра­зу у во­ро­та гос­тей. Вод­но­час гра бу­ла до­сить на­си­че­ною з чи­ма­лою кіль­кіс­тю хви­лю­ючих мо­мен­тів. У біль­шос­ті фа­на­тів міс­це­вої ко­ман­ди зак­ра­да­ла­ся дум­ка, що пок­ра­щить по­зи­цію ше­пе­тів­чан у дру­гій по­ло­ви­ні гри змі­на во­ріт.

У дру­го­му тай­мі та­ки у вбо­лі­валь­ни­ків лі­сів­ни­ків за­ро­ди­ла­ся на­дія на пе­ре­мо­гу ко­ман­ди, ко­ли на­ші фут­бо­ліс­ти за­би­ли пер­ший гол. То­ді гра по­ча­ла на­би­ра­ти но­вих обер­тів ста­ла більш за­пек­лою. Од­нак так три­ва­ло не­дов­го, за кіль­ка хви­лин більш мет­кі та, во­че­видь, дос­відче­ні фут­бо­ліс­ти ко­ман­ди енер­ге­ти­ків за­би­ли пос­піль два го­ли у во­ро­та ше­пе­тів­чан.

Гра за­вер­ши­ла­ся ра­хун­ком 5:1 на ко­ристь ко­ман­ди «Енер­ге­тик-Мик­луш».

Звіс­но, вбо­лі­валь­ни­кам не вда­ло­ся при­хо­ва­ти нев­до­во­лен­ням ра­хун­ком. Міс­це­ві жи­те­лі по за­вер­ше­ні гри ще дов­го об­го­во­рю­ва­ли її пе­ре­біг та зга­ду­ва­ли бу­ва­лі ча­си.

Але роз­ча­ро­ву­ва­ти­ся не вар­то, ад­же од­на по­раз­ка це ще не прог­раш, а так са­мо не мож­на вва­жа­ти один виг­раш пе­ре­мо­гою.

Останнє редагування Середа, 10 липня 2019 00:18

Коментарі (0)

Коментарі відсутні

Залиште ваш коментар

  1. Можете коментувати як гість, але ліпше Зареєструйтесь або авторизуйтесь
Вложения (0 / 6)
Поделиться вашим местоположением

Авторизація

Погода

Погода