П'ятниця, 25 листопада 2016 23:01

Відбулася XIV сесія міської ради

21 листопада, після оголошеної 17 листопада перерви, XIV сесія Шепетівської міської ради VII скликання продовжила свою роботу. Про це повідомила прес служба органу самоврядування.
Засідання відкрив міський голова Михайло Полодюк. На порядку денному розглянули близько сорока проектів рішень міської ради. На засіданні були присутні 27 депутатів. Участь у засіданні, також, взяли представники структурних підрозділів виконавчого комітету, громадських організацій та шепетівчани.

Після затвердження порядку денного, секретар міської ради зачитав запити та звернення депутатів, згідно з якими, керівникам відповідних підрозділів були дані вказівки. Заяву Шепетівського осередку спілки поляків України заслухали, та було вирішено направити її в правоохоронні органи.

До поряд­ку ден­но­го наді­йшла про­по­зи­ція від фра­кції ВО «Сво­бо­да»: вве­сти мора­то­рій на вида­чу земель­них діля­нок.
Фра­кція про­по­нує накла­сти мора­то­рій на від­ве­де­н­ня земель­них діля­нок для індиві­ду­аль­но­го житло­во­го будів­ни­цтва, садів­ни­цтва і горо­дни­цтва для депу­та­тів міської ради та їх близь­ких роди­чів — чоло­вік, дру­жи­на, діти, батьки, до пов­но­го вико­на­н­ня норм Зако­ну Укра­ї­ни «Про ста­тус вете­ра­нів вій­ни, гаран­тії їх соці­аль­но­го захи­сту» щодо пер­шо­чер­го­во­го від­ве­де­н­ня діля­нок для інди­ві­ду­аль­но­го житло­во­го будів­ни­цтва, садів­ни­цтва і горо­дни­цтва осіб, на яких поши­рю­є­ться даний закон.
Факти­чно прийня­т­тя про­по­зи­ції могло задо­воль­ни­ти в май­бу­тньо­му потре­би атов­ців у земель­них ділян­ках. Але біль­ші­сть при­су­тніх у сесій­ній залі депу­та­тів її не під­три­ма­ло: «утри­ма­ли­ся» — Гали­на Весел­ко­ва, Надія Дідук, Оле­ксан­др Кур­ган­ський,  Ана­то­лій Липка­нь, Юлія Літвін, Воло­ди­мир Маза­єв, Гали­на Пота­по­ва, Інна Сіко­ра, Пав­ло Спе­ці­аль­ний, Вале­рій Федо­ров, Ната­лія Яков­ле­ва, «не голо­су­ва­ли» хоча були при­су­тні — Юрій Шай­но­га та Воло­ди­мир Костюк. Лише Михай­ло Вер­хо­гляд, Ігор Воло­тке­вич, Тама­ра Гера­сим­чук, Мико­ла Кико­ть, Бог­дан Одуд, Дми­тро Пісар­цов, Віта­лій При­мак, Оле­ксан­др Пусто­войт, Руслан Сав­чук, Ната­лія Соб­чук та Ста­сюк Ната­лія від­да­ли свої голо­си на кори­сть мора­то­рію.

До того ж, кіль­ко­ма годи­на­ми рані­ше під час сесії отри­ма­ли дозво­ли на виго­тов­ле­н­ня про­е­ктів зем­ле­устрою щодо від­ве­де­н­ня земель­них діля­нок та затвер­дже­н­ня про­е­ктів зем­ле­устрою уча­сни­ки АТО та сім’ї заги­блих в анти­те­ро­ри­сти­чній опе­ра­ції.

Але на момент голо­су­ва­н­ня за мора­то­рій їх уже не було в сесій­ній залі. Оскіль­ки після пози­тив­но­го вирі­ше­н­ня земель­но­го пита­н­ня, акти­ві­сти розі­йшли­ся.

Депутатам було представлено щорічний звіт міського голови, після отриманих відповідей на свої запитання, депутати прийняли звіт до відома. Також, прийняли поправки до бюджету, проголосували за ряд земельних питань, затвердили зміни до регламенту, запропоновані регламентною комісією. В ході засідання депутати розглянули всі питання порядку денного.

На сесії були затвердженні положення про управління праці та соціального захисту населення, управління освіти, управління економічного розвитку, управління у справах сім'ї, молоді та спорту, положення про службу в справах дітей, про відділ культури Шепетівської міської ради, а також положення про відділи апарату міської ради, виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради.
Останнє редагування Субота, 26 листопада 2016 01:26
Адміністратор

Адміністратор сайту Шепетівки

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Коментарі (0)

Коментарі відсутні

Залиште ваш коментар

  1. Можете коментувати як гість, але ліпше Зареєструйтесь або авторизуйтесь
Вложения (0 / 6)
Поделиться вашим местоположением