ПАТ «Шепетівкагаз» знову відрізає котельні від газопостачання

Сьогодні в місцевій прокуратурі вчергове відбулась зустріч за участю керівників ПАТ «Шепетівкагаз», ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», Шепетівської міської ради та Шепетівської місцевої прокуратури. Знову вирішували питання - як дати тепло шепетівчанам, якщо приватний теплопостачальник не платить по своїм боргам.

На жаль, хороших новин нема. Вже очевидно, що ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» не платитиме і чекає доки хтось заплатить борги за них. ПАТ «Шепетівкагаз» на своїй сторінці повідомило:

Жодним постачальником природного газу для ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» не підтверджено номінацію (ліміти) природного газу для вироблення теплової енергії. Вказане Товариство продовжує несанкціоновано споживати природний газ! Загальний обсяг протиправно відібраного газу ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» станом на 12.12.2017 року становить – 21 596 000,00 грн. 

Варто зауважити, що газопостачальник вказує лише борг за 2017-2018 опалювальний сезон, до нього ще варто додати більше 100 млн. боргу за минулі роки.

Місь­кий го­ло­ва Ми­хай­ло По­ло­дюк пояснив, які кроки міська влада може зроби зі свого боку:

Я, в свою чер­гу, за­пев­нив, які кош­ти до 22 груд­ня мо­жуть на­дій­ти за теп­ло­пос­та­чан­ня. Ми змо­же­мо проп­ла­ти­ти близь­ко 1 міль­йона гри­вень за шко­ли, в яких цен­тра­лі­зо­ва­не опа­лен­ня, роз­ра­ху­ва­ти­ся за опа­лен­ня в лис­то­па­ді в су­мі 240 тис. гри­вень за піль­ги та суб­си­дії. До то­го ж, з Дер­жавно­го бюд­же­ту на­дій­шла ін­форма­ція, що ви­ді­ле­но 3,6 млн гри­вень на піль­ги та суб­си­дії. Всі ці пе­ре­ра­хун­ки пот­ре­бу­ють ча­су, най­швид­ше — піс­ля 20-го чис­ла. А «Ше­пе­тів­ка­газ» ви­ма­гає гро­ші не­гай­но, в про­ку­ра­ту­рі сьогод­ні ди­рек­тор дав нам ли­ше дві го­ди­ни. Зви­чай­но, на та­ких умо­вах місь­ка ра­да гро­ші не знай­де, бо за ми­ну­лий рік роз­ра­ху­ва­ли­ся за ко­му­наль­ну та бюд­жетну сфе­ру в пов­но­му об­ся­зі. 

Таким чином під час зус­трі­чі в міс­це­вій про­ку­ра­ту­рі сто­ро­ни не до­сяг­ли будь­-яких до­мов­ле­нос­тей що­до теплопостачання в місті. Вже після обіду ПАТ «Ше­пе­тів­ка­газ» по­ча­ло від’єд­ну­ва­ти ко­тель­ні від га­зу.

Останнє редагування Вівторок, 12 грудня 2017 17:55

Люди, участвующие в этой беседе

Comments (2)

This comment was minimized by the moderator on the site

Хай заплатить той РИГАЛОНАЛ, що взяв на поруки того дядю з шариінвесту. В черговий раз з людей зробили лохів.
І владі країни тричі пох.й на ці всі події.

Іван
This comment was minimized by the moderator on the site

Схема так і працює далі. Питання , а куди людям платити за опалення буде??

Іван
Коментарі відсутні

Залиште ваш коментар

  1. Можете коментувати як гість, але ліпше Зареєструйтесь або авторизуйтесь
Вложения (0 / 6)
Поделиться вашим местоположением