Шепетівка

Міський інформаційно-рекламний тижневик "Шепетівка"

Засновник ТОВ "Шепетівська друкарня"

Редактор Оксана Банкова

Редакційна колегія: О.П. Царик, В.І. Кучма, А.С. Полєщенков, І.В. Кобилянська, А.П. Мазанюк

Уже сімнадцятий раз у стінах НВК № 1 (ліцею) зібра­лися юні науковці зі шкіл та по­зашкільних установ міста. Усі вони представляли на розгляд компетентного журі результа­ти своїх науковихдосліджень. Розпочали захід з урочис­того відкриття, на якому до Храму науки школярів запросили Богиня Мудрості та Магістр. З вітальними слова­ми та побажаннями успіху до присутніх звернулися заступ­ник міського голови Т. П Зай­цева, начальник управління освіти виконавчого комітету Шепетівської міської ради Л. І. Тихончук, директор НВК № 1 Г. О. Можейко та док­тор економічних наук, доцент Хмельницького університету управління і права В. П. Сик­чак, який, зокрема, наголосив, що для того, щоб стати справжнім науковцем,…
23 грудня в музеї Миколи Островського відбулися урочистості з нагоди 25-річчя від дня створення Шепетівської спілки ветеранів Афганістану. «У цей святковий для нас день ми хочемо ще раз зібрати разом членів спілки, наших друзів та юне поко­ління шепетівчан, щоб при­гадати, як все починалося, подякувати тим, хто крокує разом з нами, та добрим словом пом'янути тих, кого вже немає», — зазначив го­лова спілки В. М. Окорський. На початку зустрічі хвили­ною мовчання вшанували па­м’ять героїв, яким не судилося повернутися з тієї страшної війни. Відправили також деле­гацію для покладання квітів до пам’ятника загиблим воїнам. З вітальним словом до при­сутніх звернувся Міський го­лова Шепетівки…
17 листопада цього року газета «Шепетівка» надру­кувала статтю "Добивають­ся зарплати". Та чи скоро бу­дуть її мати?!». Мова йшла в ній про те, що 4 листопада на прийом до міського голови С.А.Антонюка прийшла гру­па колишніх працівників ВАТ «Шепетівський завод куль­тиваторів», які скаржилися, що більше півтори сотні інженерно-технічних працівників і робіт­ників тривалий час не отриму­ють остаточного розрахунку. За кілька днів після цього прийому міський голова С. А. Антонюк скликав нара­ду, на якій розглянули пробле­ми колишніх культиваторників. У ній взяли участь ви­конуючий на той час обов'яз­ки міжрайонного прокурора О. І. Заремба, начальник уп­равління Пенсійного фонду України у м. Шепетівці та Шепетівському районі Л.П.…
На жаль насильство є досить поширеним у нашій бу­денності. Жахливо, але для декого це явище уже стало нормою життя. Проте, незва­жаючи на такий стан справ, у більшості випадків говорити про прояви насилля вголос не прийнято. В Україні існує страшна статистика, яка вка­зує на те, що в 95% випадків жертвами насильства в сім'ї стають жінки, а в 75% — діти. І від цього факту не втечеш. Тому саме зараз держава виз­нала, що такі негативні явища, як насильство, тендерна нерівність, торгівля людьми заважають розвитку гармоній­ного та гуманного суспільства, і прийняла низку законодавчих актів та запровадила прове­дення піар-акцій, що покликані захистити українця. У…
Переписи населення — го­ловний засіб збирання основ­них статистичних даних про на­родонаселення і житловий фонд, які мають за мету ство­рення всеохоплюючого джере­ла статистичної інформації для планування економічного та соціального розвитку, адмініст­ративних цілей, оцінки умов життя, для дослідних робіт, а також для використання в ко­мерційних та інших цілях. За встановленою практи­кою і згідно з рекомендаціями Організації Об'єднаних І Іацій переписи населення у більшості країн світу прово­дяться раз на десять років. Переписи населення єунікаль-ним джерелом соціально-де­мографічних даних та дозволя­ють отримати найдетальнішу інформацію щодо різноманіт­них характеристик населення як на загальнодержавному та регіональному рівні, так і на міжнародному. Останній перепис населен­ня в Україні проводився у…