Інформація Шепетівської міської ради Шепетівського району Хмельницької області про проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної д

  • Dj Os
  • Dj Os аватар Автор теми
  • Адміністратор
  • Адміністратор
  • Редактор
Більше
04 вер. 2015 17:40 #101058 від Dj Os
1. Мета проведення робіт: проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для викупу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна та об'єкти незавершеного будівництва, що перебувають у власності громадян.
2. Дані про земельнуділянку:
- земельна ділянка для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, площею 0,1330га, місце розташування: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Шепетівка,вул.Героїв Небесної Сотні,32-А;
- земельна ділянка для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, площею 0,1600 га, місце розташування: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Шепетівка, вул.Островського,52-П;
- земельна ділянка для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій (обслуговування станції технічного обслуговування на три пости та критої стоянки), площею 0,0685 га, місце розташування: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Шепетівка, вул.Митрополита Шептицького,2-Г;
- земельна ділянка для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, площею 0,0355 га, місце розташування: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Шепетівка, вул.Митрополита Шептицького,2-Д;
- земельна ділянка для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площею 0,0996 га, місце розташування: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Шепетівка, вул.Червона,15-Б;
3. Умови конкурсу:
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, прошита, пронумерована, із нотаріально посвідченими копіями долучених документів ( а в подальшому - протягом року- без нотаріального посвідчення, завірені печаткою та підписом учасника, з відміткою в заяві про дату проведення конкурсу, до якого долучались нотаріально посвідчені копії документів) з описом підтвердних документів, що міститься в конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності " із зазначенням земельної ділянки та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
Конкурсна пропозиція учасника подається в складі конкурсної документації і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях) не більше 15 календарних днів. Конверти з конкурсною документацією учасника на участь в конкурсі розпечатуються на засіданні комісії. Кожен учасник має право відкликати свою пропозицію (конкурсну документацію) до закінчення строку її подання.
Конкурсну документацію можна подавати не пізніше ніж за 2 робочідні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Учасник має право відкликати свою заяву не пізніше ніж за 2 робочі дні до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.
4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс суб'єктів оціночної діяльності:
- заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності за формою згідно з додатком 2 Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності (далі – Положення);
- витяг з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- копія установчого документа учасника;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
- копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності;
- копія ліцензії на виконання землеоціночних робіт;
- інформація про учасника щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі.
Конкурс здійснюється відповідно до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності , затвердженого рішенням Шепетівської міської ради від 19.06.2014 року №22 (далі – Положення)
5. Строк подання конкурсної документації: до 17 вересня 2015 року (включно).
6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Островського, 4, к. 415.
7.Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 22 вересня 2015 року об 14.00 за адресою: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Островського, 4, 3-й поверх (мала зала засідань).
8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Островського, 4 – Шепетівська міська рада. Телефон для довідок: (03840) 5-61-86.
                                                                  В.о. міського голови М.Полодюк
Додаток 2
до Положення про конкурсний
відбірсуб'єктівоціночноїдіяльності
До конкурсної комісії з визначення суб'єкта
оціночної діяльності при виконавчому
комітеті Шепетівської міської ради
__________________________________________
(ПІП або найменування юридичної особи, адреса, тел.)_____________________________________
_________________________________________ _________________________________________
ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності
Заявник ______________________________________________________________________, (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця) в особі ____________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові; посада)
який діє на підставі_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(документ, на підставі якого діє особа від імені заявника)
_____________________________________________________________________________
Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб'єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(повна назва об'єкта оцінки)
«___» ____________ 20__ року ______________________
(підпис)
М.П.

Будь-ласка, Увійти або Зареєструйтесь, щоб приєднатись до розмови.

Час відкриття сторінки: 0.100 секунд