Президентським указом відзначили шепетівську вчительку

Вчи­тель­ці Ше­пе­тівсь­кої шко­ли-гім­на­зії прис­во­єно зван­ня «Зас­лу­же­ний вчи­тель Ук­ра­їни». Про це йдеться в Указі Пре­зи­ден­та Ук­ра­їни № 14/2019 від 22.01.2019 «Про від­зна­чен­ня дер­жавни­ми на­го­ро­да­ми Ук­ра­їни з на­го­ди Дня Со­бор­ності Ук­ра­їни».

За знач­ний осо­бис­тий вне­сок у куль­тур­но-ос­вітній роз­ви­ток Ук­ра­їнсь­кої дер­жа­ви, ва­го­мі тру­до­ві до­сяг­нення, ба­га­то­річ­ну сум­лінну пра­цю На­дії Пет­рівні Гуд­ко­вій прис­во­єно зван­ня «Зас­лу­же­ний вчи­тель Ук­ра­їни».

Гудкова Надія Петрівна - спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, Відмінніик освіти України, лауреат премії Верховної Ради України 2014 року. Учні Надії Петрівни впродовж 10 років посідають призові місця у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, турнірах з біології, екології. 

Щиро вітаємо із заслуженим почесним званням.

Коментарі (0)

Коментарі відсутні

Залиште ваш коментар

  1. Можете коментувати як гість, але ліпше Зареєструйтесь або авторизуйтесь
Вложения (0 / 6)
Поделиться вашим местоположением