Четвер, 18 січня 2018 14:03

В електричці Козятин-Шепетівка виявили труп

Автор Ірина Погребняк

Сьогод­ні, 18 січ­ня, о 8:21 дис­петчер служ­би «102» от­ри­мав по­ві­дом­лення, що в елек­тро­по­тя­зі знай­де­но ті­ло чо­ло­ві­ка. Ін­форма­цію про по­мер­ло­го па­са­жи­ра під­твер­ди­ли й у Ше­пе­тівсь­ко­му від­ді­лі по­лі­ції.

З влас­них дже­рел вда­ло­ся з’ясу­ва­ти, що пра­ців­ни­ки ло­ко­мо­тив­но­го де­по на стан­ції Ше­пе­тів­ка під час при­би­ран­ня елек­тро­по­тя­гу, знай­шли мер­тво­го па­са­жи­ра.

По­кій­ний ви­явив­ся 71-річ­ним жи­те­лем Ки­єва. Швид­ка, при­їхав­ши на міс­це вик­ли­ку, кон­ста­ту­ва­ла смерть чо­ло­ві­ка.

Се­ред ре­чей по­кій­но­го бу­ли до­ку­мен­ти та мо­біль­ний те­ле­фон, щоп­равда роз­рядже­ний. Його зго­дом під­за­ря­ди­ли та спо­віс­ти­ли ро­ди­чів по­мер­ло­го.

Об­ста­ви­ни та при­чи­ни смер­ті ки­яни­на по­лі­ція на­ра­зі з’ясо­вує.

День за Днем

Останнє редагування Четвер, 18 січня 2018 14:08

Коментарі (0)

Коментарі відсутні

Залиште ваш коментар

  1. Можете коментувати як гість, але ліпше Зареєструйтесь або авторизуйтесь
Вложения (0 / 6)
Поделиться вашим местоположением