пластик

Субота, 18 лютого 2012 18:59

Дбаючи про здоров'я громадян

У січні 2006 року в резуль­таті реорганізації чотирьох районних лабораторій області було утворено Шепетівську міжрайонну державну лабо­раторію, яку на той час очо­лював Микола Євтихович Скотяк. Зараз лабораторія об­слуговує Шегіетівський, По- лонський, Ізяславський та Славутський райони. У складі установи працює близько тридцяти спеціалістів, якими вміло керує директор — Віталій Вікторович Староду- бов. Дбаючи про здоров’я гро­мадян, працівники лабораторії виконують цілу низку надваж- ливих завдань. Серед яких — недопущення в реалізацію недоброякісної п р о ду к ц і ї, профілактика розповсюджен­ня таких хвороб, як сибірка, трихінельоз, сальмонельоз, сказ та ін. Окрім того, праців­никами установи постійно про­водяться дослідження м’ясної та молочної продукції, як на якісні, так і на кількісні показ­ники. Лабораторію атестова­но на проведення робіт у сфері поширення державного мет­рологічного нагляду.

Розділ Шепетівка