П А С П О Р Т

Шепетівської районної ради

 

1. Адреса

індекс 30400; м. Шепетівка, вул. Карла Маркса 47

№ тел./факс 5-24-52  e-mail: shep.rrada@gmail.com

 

2. Відстань від районного центру (км)

До автомагістралі

До найближчої залізничної станції

До обласного центру

-

-

100

 

3. Загальні відомості про район

Дата утворення

1922 рік

Географічні дані

Шепетівський район розташований в північно-східній частині Хмельницької області. Він межує на півночі з Житомирською областю, на сході – з Полонським, на заході – з Ізяславським, на північному заході – зі Славутським, на півдні – із Старокостянтинівським районами Хмельницької області.

Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки

 

 

Коротка історична довідка

Перші поселення на території району відносяться ще до 6 – 3 тисячоліть до нашої ери і залишки одного з них вчені виявили біля с.Коськів на березі річки Хомори.

У Х столітті землі району входили до складу Київської Русі. Збереглися три городища ХІІ – ХІІІ століть поблизу селища міського типу Гриців, с.Городище та на околиці с.Коськів.

В середині ХІV століття ці землі прибрали до своїх рук литовські феодали Коріатовичі, згодом вони перейшли до князів Острозьких.

У складі козацьких загонів М.Кривоноса жителі краю брали активну участь у визвольній війні українського народу 1648 – 1654 років.

Згодом Шепетівка та навколишні землі переходять до князів Любомирських, потім – князів Сангушків, а в 1859 році – до останніх власників Шепетівщини – графів Потоцьких, які тут були до 1917 року.

Значного розвитку Шепетівка та район набули з 1873 року після прокладання тут залізниці Київ-Брест.

Шепетівський район був організований в 1922 році, до складу якого входили Шепетівська, Судилківська, Хролинська волості Заславського повіту Волинської губернії. У березні 1923 року було ліквідовано повіти та волості і у Волинській губернії утворено три округи: Шепетівський, Новоград-Волинський і Житомирський. В Шепетівську округу входило 13 районів (153 сільських ради). 2 вересня 1930 року округи було ліквідовано і утворено серед інших Шепетівський район в межах існуючого раніше (1922 рік), який увійшов до складу Вінницької області. 22 вересня 1937 року Вінницьку область було поділено на  дві і утворено Кам’янець-Подільську область, до складу якої увійшов Шепетівський район, що вийшов із складу Вінницької області. З січня 1954 року, у зв’язку з перейменуванням Кам’янець-Подільської області у Хмельницьку, Шепетівський район входить до складу останньої. У 1962 році в результаті скорочення кількості районів був розформований сусідній Грицівський район, а його територія увійшла до складу Шепетівського району. У 1963 році в ході укрупнення районів області  до Шепетівського району були приєднані Полонський і Славутський район і у такому вигляді Шепетівський район проіснував до 1966 року, коли він був розформований і на його базі утворено 3 райони: Полонський, Шепетівський, Славутський. В такому вигляді ці райони знаходяться і по сьогоднішній день.

Шепетівський район – аграрно-промисловий. На території району діють такі підприємства як ВАТ «Майдан-Вильський комбінат вогнетривів», ТОВ «Шепетівський гранкар’єр», Державне підприємство «Шепетівський ветсанзавод», підприємство Шепетівської виправної колонії №98, ДП «Украпаркет» комерційної компанії «АРДІНУ БОЛ.С.Л.», ТОВ « Майдан Віла».Аграрний сектор в районі представлений корпорацією «Сварог-Вест-Груп», де виробляється майже 80 процентів продукції сільського господарства, діє 2-СТОВи, 36-фермерських господарств та 16 інших малих сільськогосподарських формувань

В галузі рослинництва район спеціалізується на вирощуванні зернових культур, цукрових буряків та інших сільськогосподарських культур. Тваринницька галузь має, в основному, молочно-м’ясний напрямок.

Суміжною сферою спеціалізації є лісове господарство представниками якого є ДП «Шепетівське лісове господарство” та Шепетівське районне лісокомунальне господарство. Виробництво місцевих будівельних матеріалів представлене такими підприємствами, як ВАТ «Майдан-Вильський комбінат вогнетривів» та ТОВ «Шепетівський гранкар’єр» (с. Рудня-Новенька).

Район має значні поклади граніту, вапняку, каоліну, глини, піску, а також запаси деревини. В кінці 80-х років в районі відкрите унікальне по якості та запасах Городнявське родовище графіту, запасів якого достатньо на 70 років роботи.

На території району досить розвинена транспортна система: проходять найважливіші залізничні та автомобільні дороги України.

Адміністративний центр – місто Шепетівка.

Серед відомих земляків району – письменники М.Островський, Н.Рибак, професор-ґрунтознавець Д.Віленський, а також герої Радянського Союзу С.Климович, Г.Рабоволюк, П.Бабак, У.Швець, В.Котик, А.Поліщук, герой Соціалістичної праці Федорчук В.Д.

 

 

4. Мережа шляхів

4.1. Усього комунальних доріг 300,4 км, з них:

-         з твердим покриттям 47,63 км;

-         асфальтним покриттям 158,92 км;

-         ґрунтовим покриттям 93,87 км;

-         потребують капітального ремонту 90 км;

-         наявність тротуарів 46 км;

-         влаштовано нових тротуарів _____ км;

-         витрачено коштів у 2011 році на ремонти комунальних доріг 1170,0 тис.грн.

 

4.2. Автомобільні шляхи територіального значення:

1). Загальнодержавного значення –191 км.

2). Місцевого значення –291 км.

 

4.3. Усього доріг загального користування 294 км, з них:

-         з твердим покриттям 294 км;

-         асфальтним покриттям 294 км

 

4.4. Кількість гідроспоруд 105, загальна площа _______, з них:

-         в комунальній власності 33;

-         передані в оренду ___-___

 

5. Територія

 

5.1. Загальна площа районну 116244,0 га, в тому числі:

 

-         земель державної власності57293,96 га;

-         земель комунальної власності ___--____ га;

-         земель приватної власності58950,04 га, з них:

-  присадибних земель3521,63 га;

- земельних часток (паїв)49345,56 га;

-         всього власників земельних часток (паїв) 15979.

 

5.2. Структура земельного фонду:

 

-         сільськогосподарські землі72872,14 га, в тому числі:

-         земель резерву5944 га;

-         земель запасу7608,0 га;

-         пасовищ8265,6 га;

-         ліси36780,98 га;

-         забудовані землі3361,29 га;

-         землі водного фонду 1848,56 га: з них:

 -     в оренді 976,26;

-   річки, що протікають територією району (назва) Хомора, Смілка, Корчик, Лизнявка;

-   об’єкти природно-заповідного фонду (перелічити) регіональний ландшафтний парк «Мальованка», заказники: загально зоологічний «Лизнявський», орнітологічний «Червоноцвітський», гідрологічний «Купинський», 13 пам’яток природи (ботанічні, геологічні).

 

5.3. Розвідані родовища корисних копалин

Район має значні поклади граніту, вапняку, глини, графіту, каоліну, а також запаси деревини. 36,5 тис. га площі району займають ліси.

 

5.4. Родовища корисних копалин, що знаходяться в користуванні

суб’єктів підприємницької діяльності:

 

  - назва родовища корисних копалин ______________;

  - площа гірничого відводу __________ га;

  - назва суб’єкта підприємницької діяльності________;

   - дата початку використання родовища ____________

 

6. Населення

 

6.1. Характеристика населених пунктів

 

-         Усього населених пунктів 69, з них:

         - міста     __--__;

         - селища  1;

         - села       68.

 

6.2. Характеристика місцевих рад

 

№ з/п

Назва місцевої ради

 

Кількість рад

Кількість депутатів

1.

районна

1

46

2.

міська

-

-

3.

селищна

1

24

4.

сільська

22

348

6.3.Категорії населення

 

Вікові категорії населення

станом на

01.01.2011

станом на

01.01.2012

Усього населення на території районної ради, в т. ч.:

35500

34890

- дітей дошкільного віку

1200

2185

- дітей шкільного віку

4300

4427

- громадян працездатного віку

15800

17453

- громадян пенсійного віку

10800

10825

 

 

 

6.4. Демографічні дані

 

Показники  (станом 01.01.2012)

Кількість осіб

Народилось

368

Померло

573

Щільність населення на

1 кв. км.

30

 

6.5.         Зайнятість населення

 

Категорії громадян працездатного віку

станом на

01.01.2011

станом на

01.01.2012

Кількість працюючих громадян

2246

3535

 Кількість громадян працездатного віку, які перебувають на обліку як такі, що шукають роботу

641

434

 

6.6.         Працевлаштування населення працездатного віку

 

Всього населення працездатного віку

В районі

Обласний центр

м. Київ

За кордоном

17453

3535

28

460

230

 

6.7. Кількісний розподіл робочої сили

С/г виробництво

Промисло-вість

Будівництво

Транспорт

Зв’язок

Лісове    господарствово

Рибальство

Торгівля

Державна   служба

Освіта

Охорона здоров’я

Культура

Приватні підприємці

1397

178

-

-

-

-

-

63

106

336

244

204

1007

 

Всього

Інваліди

ВВв

Учасники бойових дій

Репресовані

Інваліди всіх груп

Багатодітні сім’ї

Діти багатодітних сімей

Діти-інваліди

Діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування

Одинокі матері

4824

104

146

3

1777

418

1479

180

112

605

6.8. Пільгові категорії населення

 

7. Основна діяльність Шепетівської районної ради

 

7.1. Дата  створення  районної ради 1922 рік

 

7.2. -7.3. (результати виборів) за 2011 рік не заповнювати

 

7.4. Голова районної ради Ковальчук Микола Степанович

- число місяць і рік народження - 13 вересня 1955 року;

- службовий телефон -5-24-52;

- освіта, що і коли закінчив- вища, Харківський юридичний інститут, 1985 рік;

- спеціальність за освітою-  правознавство;

- партійність- член ВО “Батьківщина”;

- ким висунутий на виборах -  ВО”Батьківщина”;

- головою районної ради обраний (дата) 23 листопада 2011 року;

- обраний 2 раз.

 

7.5. Склад виконавчого апарату ради

 

з/п

Список

працівників апарату ради

Посада

 

Освіта

№ телефону

Інші дані

1

Ковальчук Микола Степанович

Голова

Вища

5-24-52

 

2

 

Заступник голови

 

5-51-80

 

3

Капелюх Микола Петрович

Керуючий справами

Вища

4-15-52

 

4

 

Завідувач організаційного відділу

 

5-51-80

 

5

Бузиль Віталій

Володимирович

 

Завідувач юридичного відділу

Вища

4-14-52

 

6

Борищук Леся Казимирівна

Завідувач загального відділу

Вища

5-51-80

 

7

 

Начальник відділу

 

4-14-52

 

8

Палійчук Валентина

Андріївна

Головний спеціаліст організаційного відділу

Вища

5-81-37

 

9

Дзяворук Наталія Володимирівна

Головний бухгалтер

Вища

5-81-37

 

 

 

7.6. Склад депутатів ради

Всього:

46

З них членів партій:

41

Партія Регіонів

6

ВО «Батьківщина»

22

Політична партія “Сильна Україна”

2

Народна Партія

4

Політична партія “Фронт змін”

4

ВО”Свобода”

1

ПП”Удар”

1

Партія пенсіонерів України

1

Позапартійні

5

            за освітою:                                                                         за віком:

Вища

44

до 30 років

3

незакінчена вища

-

Від 30 до 60 років

37

середня-спеціальна

2

Старше 60 років

6

середня

-

 

 

незакінчена середня

-

 

 

 

  За родом діяльності:

працівників промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку

-

працівників агропромислового комплексу

18

працівників житлово-комунального господарства

1

працівників охорони здоров’я

2

працівників освіти, культури

11

працівників місцевого самоврядування

1

працівників місцевих держадміністрацій

3

Пенсіонерів

1

осіб, що не працюють

1

приватні  підприємці

4

Інших

1

 

7.7. Постійні комісії ради

№ з/п

Назва комісії

Кількість депутатів

Прізвище, ім’я, по-батькові голови комісії

Посада та місце роботи голови комісії

1.

Комісія з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, зв”язків із політичними партіями, об”єднаннями громадян та засобами масової інформації.

4

Гордійчук Микола Михайлович

Директор Судилків-

вської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

2.

Комісія з питань планування, бюджету та фінансів.

7

Бернадська Лілія Віталіївна

Заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації

3.

Комісія з питань розвитку АПК, екології, земле лісо, водокористування.

7

Кляп Іван Іванович

Генеральний директор  ТОВ

“Лотівка-Еліт”

4.

Комісія з питань соціального розвитку насе-лених пунктів, праці, зайнятості населення, у справах пенсіонерів, ветеранів, інвалідів.

4

Поліщук Валентина Марківна

Директор ФГ “Агроінвестпроект”

5.

Комісія з питань охорони здоров”я, материн-ства та дитинства.

5

Іващенко Тетяна Михайлівна

Заступник головного лікаря Шепетівської ЦРЛ

6.

Комісія з питань науки, освіти, культури.

5

Дзяворук Петро Францович

Начальник відділу освіти Шепетів-

ської райдержадмі-ністрації

7.

Комісія з питань молодіжної політики розвитку фізичної культури та спорту

4

Черняхівський Іван Петрович

Вчитель Новичівської ЗОШ

І-ІІІ ступенів

8.

Комісія з питань економічної політики, розвитку промисловості, енергетики, транспорту, зв”язку, підприємниц-тва та торгівлі.

4

Лемешук Валерій

Миколайович

 

 

Директор ТОВ “Левада”

9.

Комісія з питань управ-ління об”єктами спільної власності територіальних громад району, житлово-комунального господарства, архітек-тури та будівництва.

5

Портной Сергій Петрович

 

Директор ПП

ЛМС “Сервіс”

 

7.8. Депутатські групи, фракції, що діють у складі ради, керівник фракції

1. Депутатська фракція ВО «Батьківщина.

    Голова фракції Бабій Казимир Васильович.

2. Депутатська фракція Партії Регіонів.

    Голова фракції Адамець Іван Кирилович.

3. Депутатська фракція Народної партії.

    Голова фракції Вичавка Іван Іванович.

 

7.9. Склад президії районної ради

1. Ковальчук Микола Степанович - голова районної ради.

2. Адамець Іван Кирилович - уповноважений представник депутатської фракції районної органязації Партії Регіонів.

3. Бабій Казимир Васильович - уповноважений представник депутатської фракції районної організації ВО”Батьківщина”;

4. Вичавка Іван Іванович - уповноважений представник депутатської фракції районної організації Народної партії;

5. Гордійчук Микола Михайлович - голова постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності та правопорядку, зв'язків із політичними партіями, об'єднаннями громадян та засобами масової інформації;

6. Бернадська Лілія Віталіївна - голова постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів;

7. Кляп Іван Іванович - голова постійної комісії з питань розвитку агропромислового комплексу, екології, земле, лісо, водокористування;

8. Поліщук Валентина Марківна - голова постійної комісії з питань соціального розвитку населених пунктів, праці, зайнятості, соціального захисту населення, у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів;

9. Іващенко Тетяна Михайлівна - голова постійної комісії з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства;

10. Дзяворук Петро Францович - голова постійної комісії з питань науки, освіти, культури;

11. Черняхівський Іван Петрович - голова постійної комісії з питань молодіжної політики, розвитку фізичної культури і спорту;

12. Лемешук Валерій Миколайович - голова постійної комісії з питань економічної політики, розвитку промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку, підприємництва та торгівлі,

13. Портной Сергій Петрович - голова постійної комісії з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад району, житлово-комунального господарства, архітектури та будівництва;

 

7.10. Депутатами обласної ради обрано:

1. Гордійчука Андрія Андрійовича.

2. Мовсесяна Врама Македоновича.

3. Агаркова Миколу Миколайовича.

4. Дячука Миколу Миколайовича.

5. Савчук Валентину Миколаївну.

6. Волянського Володимира Васильовича.

 

7.11. Органи самоорганізації населення, громадські формування

 

 Органи самоорганізації

Станом на 01.01.2012

Усього

15

В них працюють

227

Вуличних комітетів

12

Товариських судів

-

ДНД

2

Громадських формувань з охорони громадського порядку

1

комітети

-

Інші

-

          

РАЙОННА ДЕРЖАВНА

АДМІНІСТРАЦІЯ

 

Адреса: індекс30400, м. Шепетівка, вул. К.Маркса, 47,

код АМТС : 03840, телефон 5-27-52, факс: приймальня 5-13-70,

ел. пошта: rda_shep@ukrpost.ua

 

 

КЕРІВНИКИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 №

з/п

 Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Телефони

1.

Адамець

Іван Кирилович

Голова райдержадміністрації

5-27-52

2.

Хоронжук

Олександр Іванович

Перший заступник райдержадміністрації

4-04-82

3.

Дейнега

Василь васильвич

Заступник голови райдержадміністрації

5-13-60

4.

Лінник

Юрій Володимирович

Заступник голови райдержадміністрації

4-04-94

5.

Лінник

Наталія Миколаївна

Керівник апарату райдержадміністрації

5-11-60

 

8. ПІДПРИЄМСТВА,

що розташовані на території ради

 

  8.1. Найбільші промислові підприємства

 

з/п

Назва підприємства

Форма власності (власник)

Види  промислової продукції

Станом на 01.01.2012

Кількість працю-ючих

середня заробітнаплата

1.

Шепетівська виправна колонія

Державна

Нерудні матеріали, залізобетонні вироби, стінові матеріали

82

2118,3

2.

ТОВ «Шепетівський гранкар’єр»

Приватна

Щебінь, камінь рваний

74

1045,9

3.

ВАТ «Майдан-Вильський комбінат вогнетривів»

Приватна

Шамотний порошок, порошок мелений вогнетривкий, вироби тугоплавні ПБ-Б, ПБ-22, ПБ-44

104

1968,3

 

 8.2. Галузева структура промисловості за видами економічної діяльності

з/п

Види промислової діяльності

Питома вага (%)

1.

Добувна промисловість, у тому числі:

64,4

 

   - видобування енергетичних матеріалів

-

 

   -  видобування неенергетичних матеріалів

64,4

2.

Обробна промисловість, у тому числі:

35,6

 

  -  харчова промисловість та  перероблення  сільськогосподарських продуктів

-

3.

   Легка промисловість, у тому числі:

-

 

    - текстильна промисловість та пошиття одягу

-

 

     - виробництво шкіри та шкіряного взуття

-

4.

   Виробництво деревини та виготовлення виробів з неї

0,5

5.

   Целюлозно-паперова, поліграфічна   промисловість та видавнича справа

-

6.

   Хімічна і нафтохімічна промисловість, у тому числі:

-

 

     -  хімічне виробництво

-

 

     - виробництво гумових та пластмасових виробів

-

7.

   Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів та  скловиробів)

35,1

8.

   Металургія та оброблення металу

-

9.

   Машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування у т.ч.:

-

 

    -  виробництво машин і устаткування

-

 

    -  виробництво електричного та електронного устаткування

-

 

    -   виробництво транспортного  устаткування

-

10.

   Виробництво та розподілення  електроенергії газу

-

11.

Інші  галузі

-

 

 

Кількість підприємств, що заходяться на самостійному балансі (один.)

4

 

 

 

 

 

 

8.3. Промислове виробництво  

№ з/п

Показники

2008/2009

2009/2010

2010/2011

1.

Валова продукція на одну особу (грн)

581,74

480,38

690,41

2.

Темп росту за останні три роки (%)   

92,7

82,1

142,1

3.

Бартер в промисловості (%)

-

-

-

4.

Частка збиткових підприємств  (%)

36,4

18,7

43,7

 

8.4. Фінансові  та кредитні установи

з/п

Назва

Статутний капітал

Кількість філій

Кількість працюючих

1.

Приватбанк

 

1

3

2.

Ощадбанк

 

3

3

3.

КС «Грицева калитка»

 

1

4

4.

КС «Кредекс»

 

1

2

 

8.5. Виконання бюджетів

-         доходи місцевого бюджету на 1 особу 552,8 грн в рік;

-         податкові надходження на одну особу 424,1 грн в рік;

-         частка простроченої заборгованості за станом на 01.01.2012, а саме :

 - кредиторської ___--___ % ;

  - дебіторської  ____--____%

 

8.6. Капітальні інвестиції : всього січень-вересень 2011р. 66904 тис.грн.

    - в т. ч.  іноземні інвестиції_________--___________

 

8.7. Зовнішньоекономічна діяльність

-         темп приросту експорту______--______%;

-         обсяг  експорту на одну особу____--____дол. США;

-         сальдо   зовнішньої торгівлі товарами____--_____ дол. США

 

8.8. Підприємства сільськогосподарського виробництва

Назва підприємства

Кількість підприємств

Види  с/г

продукції

Станом на 01.01.2012

 

Кількість працюючих

середня заробітна

плата

 

СТОВ

2

Зернові, тваринництво

159

876

 

СК

-

-

-

-

 

ФГ

37

Зернові

130

990

 

ВАТ

-

-

-

-

 

Дочірні підприємства

-

-

-

-

 

Інші

11

Зернові, тваринництво, овочі

1239

2200

 

 

8.9. Основні культури, зайняті ними площі, врожайність

 

 

Культури

Площа (га)

Врожайність (ц /га)

 

 

2010 рік

2011 рік

2010 рік

2011 рік

Зернові

17917

17307

50,2

61,6

Цукрові буряки

5242

4897

431,5

426,1

Картопля

11

2

149,5

111,3

Кукурудза (зерно)

4762

4605

97,9

98,3

Овочі

46

46

400,7

363,8

                   

 

8.10. Тваринництво

 

Кількість поголів’я

Станом на 01.01.2011

Станом на 01.01.2012

Великої рогатої худоби

4596

4818

Корів

1400

1293

Свиней

1289

517

Птиці

-

-

Інші

-

-

8.11. Реалізація сільськогосподарської продукції

 

 Назва культур

Станом на 01.01.2011

Станом на 01.01.2012

Зернові культури ( у вазі після доробки)

114,6

101,3

Цукрові буряки

0,3

18,5

Картопля  

0,02

0,05

Овочі

1,3

0,4

Реалізація худоби в живій вазі

1,3

1,2

Молоко

5,7

5,7

Яйця, тис. шт.

-

-

 

8.12.Одноосібники, які самостійно обробляють земельні паї

 

з/п

П І П одноосібника

Кількісний

склад сімей

 

Види  с/г продукції

Наявність с/г техніки

 

-

-

962

Зернові, овочі

Орендується

9. Транспортний комплекс і зв’язок

 

9.1. Залізничний транспорт

-         кількість залізничних станцій 4;

9.2. Авіаційний транспорт

-         наявність аеропорту___--____

-          

9.3. Автомобільний транспорт

-         кількість підприємств (АТП) 10, з них:

     = виконують пасажирські перевезення 10;

     = виконують вантажні перевезення___--___.

-         протяжність автомобільних доріг482 км, у тому числі:

    = загальнодержавного значення191 км;

    = республіканського значення ____--_____км;

    = місцевого значення291 км

 

9.4. Зв`язок загального користування

-         поштові заклади:

   = кількість відділів 25;

   = кількість працюючих в них 70

-         телефонний зв’язок:

     = кількість телефонних станцій 27;

     =  кількість основних телефонів на 100 жителів 12;

     = кількість радіоточок 2112

 

 

10. Митниці

 

Митні переходи

кількість

Чисельність працюючих

Митні пости

-

-

Автомобільні/ залізничні

-

-

 

 

11. ГУМАНІТАРНА СФЕРА

 

11.1. Наука

 

з/п

    Назва установ

Кількість установ

Кількість працюючих (осіб)

 

Науково-дослідні установи

-

-

 

Конструкторські бюро

-

-

 

Проектні установи

-

-

 

Філіали НАНУ

-

-

 

Інші установи

-

-

 

 

11.2. Охорона здоров’я

 

 

Назва медичних закладів

Станом на 01.01.2012

Кіль-кість закладів

Кіль-кість працівників

Забезпече-ність лікарями (на 10тис. працюючих)

Забезпече-ність ліжками (на 10тис. працюючих)

Форма власності*

Лікувально-профілактичні заклади усього, у т ч.:

58

1028

181/25,6

400/56,6

Спільна власність територіальних громад району

- центральна районна лікарня

1

800

142/20,1

360/50,9

Спільна власність територіальних громад району

- дільничні лікарні

1

27

2/5,5

10/27,3

Спільна власність територіальних громад району

- районні лікарні смт.Гриців

1

86

14/14,1

30/303

Спільна власність територіальних громад району

- міські лікарні

-

-

-

-

-

- поліклініки

-

-

-

-

-

- амбулаторії загальної практики/сімейної медицини

7

115

23/10,5

-

Спільна власність територіальних громад району

- лікарські амбулаторії

-

-

-

-

-

- санаторії

-

-

-

-

-

- аптеки

7

11

-

-

Комунальні (2), приватні (5)

Інші: ФАПи та ФП

48

85

-

-

Спільна власність територіальних громад району

 

11.3. Освіта

 

 

Назва закладів

Станом на 01.01. 2012

Кіль-

кість

Розрахункова кількість місць

Виклада-чів, вихо-вателів

Студентів учнів,

 дітей

Форма

власності *

Вищих навчальних

-

-

-

-

-

ІV- рівня акредитації,

ІІІ  рівня акредитації

-

-

-

-

-

- ІІ- рівня акредитації,

- І - рівня акредитації

-

-

-

-

-

Професійно-технічних

2

1000

78

855

Державна

Навчально-виховних (інтернатів)

-

-

-

-

-

Шкіл, у тому числі:

38

2700

668

3753

Спільна власність територіальних громад району

ЗОШ I-III ст.

18

4000

400

2852

--//--//--

 ЗОШ I-II ст.

13

1500

253

843

--//--//--

 ЗОШ I ст.

7

200

15

58

--//--//--

Дошкільних навчальних закладів

17

804

53

1363

Комунальна власність сільських рад

Шкіл-інтернатів

-

-

-

-

-

Шкільних бібліотек

-

-

-

-

-

Гімназій

-

-

-

-

-

Інших діючих закладів освіти Грицівська школа сприяння здоров’ю

1

-

-

905

Спільна власність територіальних громад району

Приміщень недіючих освітянських закладів

-

-

-

-

-

*

  для комунальної форми власності зазначити її рівень: міська, обласна.

 

11.4. Культура

 

з/п

Назва закладів

Кількість закладів

кількість працюючих

(осіб)

 

філармонії

-

-

 

консерваторії

-

-

 

театри

-

-

 

кінозали

-

-

 

бібліотеки

39

67

 

музеї (включаючи філіали)

10

-

 

будинки культури

55

128

 

центри дозвілля

-

-

 

клубів за інтересами

31

-

 

дитячі музичні школи

-

-

 

дитячі школи мистецтв

1

9

 

дитячі художні школи

-

-

 

дитячі хорові школи

-

-

 

12. Інші установи, які працюють на території району

 

з/п

 Назва

підприємства

(установи)

Всього

 

Напрямок діяльності

Кількість

працюючих

Річний обсяг (грн)

1.

(До прикладу)

- млин

-

-

-

-

2.

- перукарня

-

-

-

-

3.

-         авторемонтні майстерні

-

-

-

-

4.

І  Інші

-

-

-

-

 

13. Торгівля

 

з/п

 

Назва підприємств торгівлі

Станом на 01.01.2012

Кількість

Кількість робочих місць

 

Всього торговельних установ

 з них:

236

274

 

- магазини

123

135

 

- підприємства ресторанного  

  господарства

30

56

 

- приватні

83

83

 

- ринки

-

-

 

- торговельні майданчики

-

-

 

Показники господарської діяльності:

 

з/п

Показники

Станом на 01.01.2011

Станом

 на 01.01.2012

1.

Роздрібний товарообіг (фактичні ціни), тис. грн.

 

 

2.

Реалізація платних послуг (фактичні ціни), тис. грн.

 

 

 

 

14. Мале підприємництво

(станом на 01.01.2012)

-   кількість малих підприємств 68осіб;

-   середньооблікова чисельність працюючих на малих підприємствах 704 осіб;

-   обсяг реалізованої продукції (робіт і послуг) малими підприємствами 82700 тис грн;

-   обсяг реалізованої продукції від загального обсягу виробленої продукції (робіт, послуг)  області 0,17 %;

-    кількість  зареєстрованих підприємців (фізичних осіб) 1007

 

 

15. Житлово-комунальне господарство та благоустрій території

(станом на 01.01.2012)

 

Протяжність розподільчих газопроводів292,4 км;

Опалення закладів соціальної сфери:

-               газифіковано закладів соціальної сфери (перелік) 8;

-               потребують газифікації чи заміни системи опалення (вказати) 34;

Стан  водогонів у районі(протяжність в км) 13,6;

- наявність криниць громадського користування   770;

-         з них потребують ремонту 124

Наявність вуличного освітлення:

-         протяжність8 км;

-         кількість ліхтарів 138

Озеленення:

-         наявність парків, скверів 9;

-         квітників 42;

-         кількість дерев 38,5;

-         інвентаризовано вікових дерев 6

Наявність стадіонів 2;  спортивних майданчиків 61

Вивезення твердих побутових відходів

кількість сміттєзвалищ 65, з них:

-         паспортизовано 2;

-         упорядковано 48;

-         кількість вивезених побутових відходів у 2011 році _______

Утримання кладовищ

-         всього кладовищ 86, з них:

-         мають огорожу 61;

-         її протяжність 12,6 (м);

-         наявність ритуального майданчика 17;

-         наявність туалетів 17

 

 

 1. 16.                        Протипожежний захист населених пунктів

 

Наявність МПО 4;

Кількість робочих місць 14;

Забезпечення пожежними автомобілями:

           - фактична наявність 4;

Забезпечення  вогнегасниками закладів соціальної сфери 88;

Наявність під’їзду до водойми (крана у башті) для забирання води пожежними машинами у випадку пожежі 30

 

 1. 17.                        Засоби масової інформації, найбільш популярні в громаді

 

17.1. Газети

 

з/п

Назва

Тираж у місяць (прим.)

Дані про засновників (власників)

Кількість працюючих

1.

Шепетівський вісник

13700

Шепетівська районна рада, Шепетівська райдержадміністрація, Шепетівська міська рада, колектив редакції

12

 

 

 

17.2. Телебачення

 

з/п

Назва

Дані про засновників (власників)

Кількість працюючих

1

-

-

-

    

17.3.    Радіо

 

з/п

Назва

Дані про засновників (власників)

Кількість працюючих

1.

Міськрайонне радіомовлення

Шепетівська районна рада

Колектив редакції

1

 

Наявність радіотрансляційних об’єктів __-__.

 Проводове  радіомовлення 1__________________________

Наявність телевеж (назва)__-__.

 

17.4.    Підприємства поліграфії

 

з/п

Назва підприємства

одиниць

кількість працюючих

дані про засновників (власників)

1.

Друкарня

-

-

-

 1. 18.                       Місцеві осередки політичних партій

№ з/п

Назви політичних партій

Кількість членів

ПІП керівника

Посада та місце роботи керівника, телефон

 1.      1.             

Шепетівська районна організація Партії регіонів

1500

Адамець

Іван Кирилович

 

голова Шепетівської районної державної адміністрації

 1.      2.             

Шепетівська района організація партії

“Прагматичний вибір”

7

Шевчук

Валерій Станіславович

 

 

 1.      3.             

Шепетівська районна організація

“Жінки за майбутнє”

Всеукраїнського політичного об’єднання

1135

Богурська

Лідія Матвіївна

 

начальник відділу культури та туризму  районної державної адміністрації

 1.      4.             

Шепетівська районна організація Партії Реабілітації Народу України

9

Дернова

Тамара Митрофанівна

 

Пенсіонер

 

 1.      5.             

Шепетівська районна організація

“Українська народна партія“

30

Колосовський

Анатолій Станіславович

м. Шепетівка

вул. Б.Хмельницького,56

пенсіонер

 

 1.      6.             

Шепетівська районна організація Політичної партії “Яблуко”

3

-

 

 

 1.      7.             

Шепетівська районна організація Партії промисловців і підприємців

України

56

Портной

Сергій Петрович

 

 

Підприємець

 1.      8.             

Шепетівська районна організація Народного Руху України за єдність

8

Гороть Андрій Васильович

 

 

 1.      9.             

Шепетівська районна організація Народного Руху України

53

Васик

Віктор Якович

 

 

Пенсіонер

 

 1.  10.             

Шепетівська районна партійна організація Комуністичної партії України (оновленої)

10

Береза Анатолій Володимирович

 

 

 1.  11.             

Шепетівська районна партійна організація

“Народної партії вкладників та соціального захисту”

10

Люблінський

Олександр Францович

 

 

 1.  12.             

Шепетівська районна організація Української селянсько демократичної партії

102

Григорчук 

Олександр  Васильович

 

 

 1.  13.             

Шепетівська районна організація Української республіканської партії “Собор”

 

91

Ступак

Євген Володимирович

 

 

 1.  14.             

Шепетівський районний осередок Політичної Партії Малого та Середнього Бізнесу України

3

Кожан

Олег Анатолійович

 

 1.  15.             

Шепетівська районна  партійна організація “ Партія пенсіонерів України”

9

Химич Валентина Іванівна

 

 

 1.  16.             

Шепетівська районна організація Соціал-демократичної партії України

3

Павлюк

Віталій Анатолійович

 

 1.  17.             

Шепетівська районна організація Партії Всеукраїнського

об’єднання лівих

“Справедливість”

4

Дубина

Олександр Петрович

 

 

 1.  18.             

Шепетівська районна організація політичної партії “Держава”

4

Васьковський

В’ячеслав Казимирович

 

 1.  19.             

Шепетівська районна організація політичної партії Християнсько-Демократичний Союз

22

Кобзаренко

Володимир Миколайович

 

 

 1.  20.             

Шепетівська районна організація політичної партії “Молода Україна”

3

Сорока

Дмитро Леонідович

 

 

 1.  21.             

Шепетівська районна організація політичної партії  “Реформи і Порядок”

3

Веремеєв

Алекс Тихонович

 

 

 

 1.  22.             

Шепетівська районна організація партії “Соціал-Демократичний Союз”

16

Ткачук

Микола Іванович

 

 1.  23.             

Шепетівська районна організація Комуністичної партії України

50

Верещак

Ірина Ростиславівна

 

Завідуюча залізничною технічною бібліотекою

 

 1.  24.             

Шепетівська районна організація політичної партії “Слов’янський народно-патріотичний союз”

 

 

7

Корицький

Франц Йосипович

 

 1.  25.             

Шепетівська районна  організація  Конгресу Українських Націоналістів

38

Нагулко

Тарас Дмитрович

 

Пенсіонер

 1.  26.             

Шепетівська районна організація  Народної партії

570

Сасюк

Володимир Михайлович

 

Директор державного підприємства «Шепетівське лісове господарство»,

 1.  27.             

Шепетівська районна партійна організація

Всеукраїнського об’єднання “Громада”

15

Юзьков

Вадим Вікторович

 

Підприємець

 1.  28.             

Шепетівська районна організація

Партії “Демократичний союз”

32

-

 

 1.  29.             

Шепетівська районна  організація Соціалістичної партії України

120

Кондратюк

Володимир Борисович

 

м. Шепетівка

 1.  30.             

Шепетівська районна організація соціал-демократичної партії України (об’єднана)

152

Маньківський

Володимир Андрійович

 

Вчитель Хролинської загальноосвітньої школи

І-ІІ ступенів

 

31.

Шепетівська районна організація ліберальної партії України

(оновлена)

3

 

 1.  32.             

 

Шепетівська районна організація  політичної партії „Всеукраїнське об’єднання „Батьківщина”

460

Бабій

Казимир Васильович

Пенсіонер

 1.  33.             

Шепетівська районна організація  партії Зелених України

25

Осіпчук

Віталій Іванович

 

 1.  34.             

Шепетівська районна організація Селянської партії України

11

Більчук

Віталій Васильович

 

 

 1.  35.             

Шепетівська районна організація Народно-демократичної партії

61

-

 

 1.  36.             

Шепетівська районна партійна організація Прогресивної соціалістичної партії України

22

Нижній Юрій Михайлович

 

 

 1.  37.             

Шепетівська районна організація партії “ Солідарність”

8

Рибак

Тетяна Борисівна

 

 

 1.  38.             

Шепетівська районна в Хмельницькій області первинна організація “Всеукраїнської Політичної партії – Екологія та Соціальний захист”

3

Наметчинюк

Ірина Іванівна

 

 

 

 1.  39.             

Шепетівська районна організація політичної партії “Трудова Україна”

7

Тарасюк

Олег Іванович

 

 

 1.  40.             

Шепетівська районна організація Української соціал-демократичної партії

4

Фещина

Любов Андріївна

 

Вчитель Хролинської загальноосвітньої школи

І-ІІ ступенів

 1.  41.             

Шепетівська районна організація Партії “Відродження”

32

Бабійчук

Сергій Васильович

 

 

 

 1.  42.             

Шепетівська районна організація Християнсько-демократичної партії України

11

Андрійчук

Олександр Миколайович

 

 1.  43.             

Шепетівська районна партійна організація Всеукраїнської політичної партії  “Братство”

3

Давидчук

Людмила Вікторівна

 

 

 1.  44.             

Шепетівська районна організація партії „Народна Влада”

15

Поліщук

Михайло Олександрович

 

 

 1.  45.             

Шепетівська районна партійна організація Партії „Соціалістична Україна”

10

Муковоз

Галина Василівна

 

 

 1.  46.             

Шепетівська районна партійна організація Всеукраїнського об’єднання „Свобода”

22

Гордійчук

Олександр Михайлович

 

 

 

 1.  47.             

Шепетівська районна організація Соціально-Християнської партії

15

Сторожук

Яків Панасович

 

 

 1.  48.             

Шепетівська районна організація Політичної партії „Народний Союз Наша Україна”

933

Глушківський

Станіслав Володимирович

 

 1.  49.             

Шепетівська районна партійна організація політичної партії „Совість України”

10

Базченко

Людмила Гнатівна

 

 1.  50.             

Шепетівська районна партійна організація Республіканської партії України

8

-

 

 

 1.  51.             

Шепетівська районна партійна організація „Народної Екологічної партії”

15

-

 

 1.  52.             

Шепетівська районна організація Української Консервативної  партії

8

Черняхівський

Іван Петрович

 

 

 1.  53.             

Шепетівська районна організація  політичної партії „Третя сила” (ПТС)

10

Грабельніков

Сергій Миколайович

 

Юрист відділу освіти Шепетівської райдержадміністрації

 1.  54.             

Шепетівська районна Хмельницької області партійна організація партії „Національно-демократичне об’єднання „Україна”

6

Савчук

Юрій Борисович

 

 1.  55.             

Шепетівська районна партійна організація Української партії „Зелена планета”

12

Гуменюк

Наталія Петрівна

 

 

 1.  56.             

Шепетівська районна в Хмельницькій області організація Всеукраїнської партії трудящих

9

Богурський

Юрій Леонідович

 

Працівник відділу культури та туризму Шепетівської райдержадміністрації

 1.  57.             

Шепетівська районна організація Партії розбудови, правозахисту недержавних організацій України – „Партії правозахисту”

14

Маєвська

Тетяна Анатоліївна

 

 

 1.  58.             

Шепетівська районна партійна організація Партії патріотичних сил України

6

Опанасюк

Юрій Павладійович

 

 

 1.  59.             

Шепетівська районна партійна організація Партії захисників Вітчизни

15

Герасимчук

Юлія Валентинівна

 

 

 1.  60.             

Шепетівська районна партійна організація Всеукраїнської партії Народної Довіри

8

Матвійчик

Микола Григорович

 

 1.  61.             

Шепетівська районна організація Української Національної Асамблеї

8

Багнюк

Іван Григорович

 

 

 1.  62.             

Шепетівська районна організація політичної партії „ Європейська партія України”

7

Труш

Сергій Михайлович

 

 1.  63.             

Шепетівська районна в Хмельницькій області парторганізація політичної партії „Народна партія Нова Україна”

16

Сміховський

В’ячеслав Владиславович

 

 1.  64.             

Шепетівська районна організація Християнсько-ліберальної партії України

7

Вербаховський

Анатолій Аркадійович

 

 1.  65.             

Шепетівська районна партійна організації Аграрної партії України

4

Дідик

Надія Андріївна

 

 1.  66.             

Шепетівська районна організація політичної партії „Вперед, Україно!”

5

Андрійчук

Володимир Андрійович

 

 1.  67.             

Шепетівська районна організація Єдиний Центр

85

Бродюк

Юрій Олексійович

Шепетівський район

Начальник філії

«Шепетівська ДЕД»

 1.  68.             

Шепетівська районна

Фронт Змін

30

Ткачук

Роман Миколайович

Директор школи

 1.  69.             

Шепетівська районна організація Політичної партії «Союз Лівих Сил»

12

Єфіменко

Ольга Станіславівна

 

70.

Шепетівська районна партійна організація Політичної партії «Сильна України»

22

Бродецький

Леонід Едуардович

 

71.

Шепетівська районна організація політичної партії «За України!»

18

Фещіна

Олена Олександрівна

 

 72.

Шепетівська районна організація Української партії

14

Лук’янчук

Георгій Григорович

 

 

 73.

Шепетівська районна організація політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»

17

Підопригора

Роман Борисович

 

 74.

Шепетівська районна організація політичної партії «Нова політика»

22

Куліш

Микола Анатолійович

 

Підприємець

 75.

Шепетівська районна організація політичної партії «Українська платформа»

3

Понятовський

Леонід Романович

 

 

 

 

Усього: 75

 

 

 

 

19. Релігійні громади

№ з/п

Назви конфесій

Кількість зареєстрованих релігійних організацій

Відомості про керівництво конфесій

1

2

3

4

1

Українська Православна Церква

35

Преосвященніший Володимир, єпископ Шепетівський і Славутський

(у миру - Костянтин Павлович Мельник) - 1968 р.н. Освіта вища, закінчив Варшавську духовну академію.

2

Українська Православна Церква Київського патріархату

8

Благочинний Шепетівського району Української православної церкви Київського патріархату Павлюк Василь Анатолійович - 1978 р.н. Проживає: смт. Гриців вул.. Кірова, 21 т: 3-42-86

Освіта вища, закінчив Волинську духовну семінарію «Острозька академія».

3

Римо-католицька церква

3

Немченко Андрій Йосипович - 1970 р.н. освіта – вища, Проживає: м.Шепетівка

т: 0976576898

Настоятель Римо-католицької церкви і монастиря м. Шепетівка.

4

Євангельсько-Християнсько-Бабтиська церква

10

Смалюк Микола Анатолійович –

1955 р.н.,

Проживає: смт. Гриців  вул. О.Матросова, 17 т:3-40-45 Пастир церкви євангельських християн-баптистів у смт.Гриців

5

Християни євангелісти п’ятидесятники

3

 

 

20. Громадські організації

№ з/п

Назва, дата створення

Кількість членів

ПІП керівника, Посада та місце роботи, телефон

1.

Шепетівське районне відділення Асоціації спеціалістів ветеринарної медицини

 

Сандул

Андрій Володимирович

 

2.

Районна організація Товариства Червоного Хреста

 

Горобець

Галина Іванівна

 

3.

 

Шепетівська районна організація Всеукраїнського об’єднання “Держава”

 

 

 

 

4.

Шепетівська районна громадська організація „Комітет боротьби з корупцією”

 

Старик

Василь Костянтинович

Тимчасово не працює

5.

Шепетівський районний осередок Всеукраїнської Громадської організації „АНТИКРИМІНАЛЬНИЙ ВИБІР”

 

Андрійчук

Володимир Андрійович

 

6.

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Батьківщина молода»

 

Багінська

Олена Олександрівна

Працівник корпорації

«Сварог Вест Груп»

 

7.

Шепетівська районна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства “Колос” агропромислового комплексу України

 

Токарєва

Галина Пилипівна

Голова районної організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства “Колос”

 

8.

Шепетівський районний клуб фізичної  та психологічної реабілітації інвалідів

“Доля”

 

Гуменюк

Віталій Володимирович

Голова клубу фізичної та психологічної реабілітації інвалідів “Доля”

 

9.

Молодіжна організація

“Шепетівська Паланка Пласту –Національної  Скаутської організації України”

 

Мельник

Сергій Болеславович

Начальник відділу соціальної роботи ЦСССДМ Шепетівської райдержадміністрації

 

10.

Шепетівська районна громадська організація Кластер Сільського туризму “Оберіг”

 

Мацюк

Лідія Ростиславівна

 

11.

Шепетівське районове козацьке товариство Українського козацтва

 

Опанасюк

Юрій Павладійович

Працівник заправочної станції

 

12.

Шепетівська районна організація Всеукраїнської громадської організації „Захист дітей війни”

 

Лисенко

Ніна Іванівна

 

 

13.

Шепетівська районна громадська організація ліквідаторів наслідків аварії та потерпілих від Чорнобильської катастрофи „Полинь”

 

Шумейко

Іван Іванович

 

 

 

14.

Шепетівське районне товариство винахідників і раціоналізаторів

 

 

 

 

15.

Шепетівське районне товариство кролівників і звірників любителів

 

 

 

Завірюха

Володимир Олексійович

 

Усього: 15

 

 

 

 

 1. 21.                       Шановані ветерани та ініціативні люди, що проживають в районі, відомі люди, вихідці з територіальної громади

Прізвище, ініціали

Посада, професія, фах

 

Науковці:

Андрушко Василь Климович

кандидат економічних наук, засновник Хмельницького інституту регіонального управління та права, уродженець с.Поляна.

 

Віленський Дмитро Гермогенович

професор-грунтознавець.

 

Вещицький Панас Анатолійович

кандидат  педагогічних наук, колиш-ній  декан фізико-математичного факультету, проректор Житомирського педагогічного університету, уродженець с.Круглик.

 

Герої Соціалістичної Праці:

 

Федорчук Володимир Демидович

знаний буряковод України, уродженець с.Чотирбоки.

Герої Радянського Союзу:

 

Поліщук Іван Михайлович

с. Ленківці

Швець Ульян Єфграфович

с. Березна

Котик Валентин Олександрович

с. Хмелівка

Климович Сергій Іванович

м.Шепетівка

П”яскорський Микола Станіславович

національний  герой Алжиру (1964)

Літератори:

 

Микола Олексійович Островський

письменник

Рибак Натан Самійлович

письменник

Працівники освіти, культури, медицини:

 

Бишук Людмила Іванівна

Заслужений вчитель України, колишній директор Городищенської середньої школи.

Порчинська Лідія Григорівна

Заслужений лікар УРСР, колишній головний лікар Хролинської дільничної лікарні.

Трофімчук Петро Петрович

Заслужений лікар України, колишній головний лікар Шепетівської центральної районної лікарні.

Бурова Любов Іванівна

Заслужений працівник культури України, директор Шепетівської районної централізованої бібліотечної системи.

Романець Лариса Яківна

Заслужений працівник соціальної сфери України, директор Шепетів-ського районного центру соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді.

Поліщук Валентин Миколайович

Заслужений лікар України, головний лікар Шепетівської центральної районної лікарні.

Народні депутати:

 

Ємець Олександр Іванович

Уродженець с.Велика Медведівка, обиравсь народним депутатом України у 1990, 1994, 1998 роках, Був Міністром України у справах національностей та міграції, віце-прем”єр Міністром України з політико-правових питань.

Верхогляд Василь Карпович

Народний депутат України 1994-1998 років.

 

Державні діячі:

 

Рибачук Олег Борисович

Колишній голова Секретаріату Президента України, уродженець с.Климентовичі.

Колос Михайло Іванович

Заслужений юрист України, з 2006 року суддя Конституційного суду України, уродженець с.Білопіль.

Ковальчук Анатолій Семенович

Колишній заступник Міністра аграрної політики України, уродженець с.Сенігів.

     

 

 

 1. 22.                         Колективи художньої самодіяльності

В районі успішно працює 7 аматорських народних колективів:

 1. Народний аматорський театр Плесенського сільського будинку культури.
 2. Народний аматорський фольклорно-етнографічний ансамбль “Калина” Чотирбоківського сільського будинку культури.
 3. Народний академічний хор районного будинку культури.
 4. Народний аматорський фольклорний ансамбль “Веснянка” Полянського сільського будинку культури.
 5. Народне аматорське літературно-мистецьке об”єднання “Відродження” центральної районної бібліотеки.
 6. Народний аматорський фольклорний ансамбль “Веселиха” Михайлюцького сільського будинку культури.
 7. Народний аматорський вокальний ансамбль “Грицівчанка”.

 

23.  Футбольні, волейбольні команди, спортивні досягнення сільської молоді, школярів.

            В 2010 році  на території району діяло 145 спортивних споруд, працює 50 працівників фізичної культури та спорту з вищою освітою.

            В районі діють федерації: районна  Федерація з футболу (очолює С.Ф.Вихристюк) та обласна Федерація контактного карате (очолює Гнатюк В.М.) та районна Федерація легкої атлетики (Р.М.Тимощук).

           У 20 відділеннях ДЮСШ “Колос” в 10 населених пунктах з 3521 учнем займаються 16 кваліфікованих тренерів-викладачів.

          За рік підготовлено 1 майстер міжнародного класу, 1 майстер спорту України, 5 кандидатів у майстри спорту, 14 спортсменів І розряду.

          Найбільших успіхів досягли тренери Максим Алтунян (бокс), Володимир Гнатюк (контактне карате), Станіслав Кушик (боротьба), Олег Рудич (боротьба).

            До складу юнацьких збірних України включено Івана Березницького  з с.Чотирбоки (бокс), кандидат у майстри спорту, срібний призер; Софію Захарчук з с.Городище – чемпіонка України з контактного карате серед дівчат.

         Член збірної команди області з контактного карате Артур Шевчук (смт.Гриців) став бронзовим призером чемпіонату світу з  контактного карате в Польші.

 

          Команда Шепетівщини з легкої атлетики, очолювана Русланом Тимощуком та Сергієм Колбасовським посіла І місце в області серед 20 районів.

          Максим Якимчук з с.Городнявка став срібним призером чемпіонату України з легкої атлетики.

          5 спортсменів районної команди “Мередіан” із спортивного туризму виконали норми кандидатів у майстри спорту (с.Городище, тренер Валерій Варава).

          Всього за рік проведено 185 спортивно-фізкультурних заходів.

          За високі спортивні показники Шепетівський район відзначено Почесною грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації.

 

 1. 24.                       Участь районної  ради в проекті ЄС/ПРОООН

«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», інших проектах

Коськівська сільська рада – «Ремонт Коськівського сільського ФАПу»;

Мокіївська сільська рада – «Проведення енергозберігаючих заходів в приміщенні клубу з переобладнанням в спортивно-оздоровчий центр»;

Плесенська і Судилківська сільські ради – «Енергозберігаючі заходи в закладах освіти».

Корчицька сільська рада – «Ремонт Романівського сільського ФАПу».

 

25. Пріоритетні напрямки розвитку території

Газифікація населених пунктів, розробка і видобування корисних копалин (граніту, каоліну, піску, глини).

Авторизація

загрузка...
No Internet Connection