Газети нашого міста

Підкатегорії

Шепетівка

Шепетівка (59)

Міський інформаційно-рекламний тижневик "Шепетівка"

Засновник ТОВ "Шепетівська друкарня"

Редактор Оксана Банкова

Редакційна колегія: О.П. Царик, В.І. Кучма, А.С. Полєщенков, І.В. Кобилянська, А.П. Мазанюк

Перегляд матеріалів ...
День за Днем

День за Днем (5)

Засновник З.Ю. Фрейліхман

Редактор Н.С. Гурінович

Перегляд матеріалів ...
 Після навдивовижу теплої осені природа, як у народі ка­жуть, вивернула кожуха. Сильні морози на січень-лютий синоптики передбачали, тож вони шепетівчан зненаць­ка не застали. А ось так зва­ним безхатченкам, яких у на­шому місті, як і в інших містах, ніхто фактично не може зареє­струвати, зараз непереливки: дехто в закинутих хлівах ночує, а кому більше пощастить — у підвалах багатоповерхівок. Але й безхатченки, а про­стіше кажучи — бомжі, також люди, громадяни нашого сус­пільства. На щастя багатьох із них, у ці морозні дні і ночі місце­ва влада про них не забула. 26 січня міський голова Сергій Антонюк провів нара­ду, на якій розглянули питан­ня про…
П'ятниця, 20 січня 2012 09:59

На сесії міської ради

17 січня 2012 р. відбулася ХХ(позачергова)сесія міської ради VI скликання. У зв'язку з тим, що міський голова С. А. Антонюк перебуває у відпустці, пленарне засідання вів секретар ради А. В. Липкань. Першим депутати розг­лянули питання «Про міську програму підтримки сім'ї на 2012—2015 роки». Народні обранці взяли до відома інформацію відділу у спра­вах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету про виконання Програми реал­ізації державної політики на підтримку сім’ї, жінок, мо­лоді та дітей у місті Шепетівці на 2007—2011 роки, що була затверджена рішенням сесії міської ради ЗО листопада 2006 р., а також прийняли Програ­му на 2012 —2015 роки і дору­чили відділу у…
Останні 10 років відбула­ся докорінна зміна ролі і місця персональних комп’ютерів та інформаційних технологій в житті суспільства. Як показує практика, без нових інформа­ційних технологій вже немож­ливо уявити собі сучасну школу. Очевидно, що роль персональ­ного комп’ютера буде зроста­ти, відтак зростатимуть і вимоги до комп’ютерної грамотності учасників навчально-виховно­го процесу. У Шепетівському навчаль­но-виховному об’єднанні «Дош­кільний заклад — загально­освітня школа 1-111 ступенів» №3 кабінет інформатики був встановлений ще у 1992 році. Але з часом техніка застаріла і вже не відповідала сучасним вимогам. Тому постало питання про заміну старих комп'ютерів на сучасні. Вирішити це питання було дуже складно, оскільки комп'ютерна техніка дорога, а таких коштів…
12 січня із плановим робочим візитом у Ше­петівці і Шепетівському районі перебував голова обласної дер­жавної адміністрації Василь Степанович Ядуха. У місті він відвідав державне підприємство «Шепетівський ремонтний за­вод» та Шепетівську центральну районну лікарню. Оглянувши виробництво на Шепетівському ремонтному заводі, губернатор поспілкувався з керівником заводу Миколою Васильовичем Жихаревим та працівниками підприємства. Варто сказати, що історія Шспетівського ремонтного за­воду починається 26 червня 1941 року як фронтового ар­тилерійського складу. Сьогодні він є одним із лідерів у своїй га­лузі в Україні. На підприємстві проводиться капітальний ре­монт озброєння, ракетно-ар­тилерійської техніки, виготов­ляються запасні частини,тех­нологічне обладнання та спецінструменти, комплекти чохлів, тентів, сумок, ременів до більшості зразків артилерійсь­кого…
Зараз розпочався відбір кандидатів до вступуу вищі на­вчальні заклади МВС Украї­ни. Відбір проводиться серед учнів загальноосвітніх шкіл міста та району, цивільної мо­лоді. Вибір професії — це дуже важливий крок для кожної лю­дини, від якого залежить її по­дальше життя. Він потребує ве­ликої уваги. За кілька місяців випускники покинуть стіни рідної школи. Більшість з них вже вибрали для себе заклади, де будуть здобувати освіту. А деякі ніяк не можуть зорієнту­ватися і визначитися, як про­фесію обрати. Ця інформація для тих, хто вирішив пов’язати свою подальшу долю з право­охоронними органами. Які навчальні заклади го­тують спеціалістів за держав­ним замовленням для право­охоронної системи МВС Ук­раїни? Національна…

Авторизація